Tietosuojaperiaatteet
Halfen GmbH, Halfen International GmbH ja Halfen Vertriebsgesellschaft mbH

Tietojensuoja
HALFEN GmbH kiittää teitä siitä, että vierailette Web-sivullamme, ja että olette kiinnostuneet yrityksestämme ja tuotteistamme. Otamme henkilökohtaisten tietojen suojaamisen vakavasti ja toivomme, että Internet-sivumme miellyttävät teitä ja tunnette itsenne kotoisaksi. Henkilökohtaisten tietojen suojaus niitä edelleen käsiteltäessä on meille tärkeä asia, jonka otamme huomioon kakissa liiketoiminnoissamme. Käsittelemme henkilokohtaisia tietoja, jotka saamme Web-sivulla vierailevilta henkilöiltä, sen maan lainsäädännön mukaisesti, joka on vastuussa kyseisen sivun hallinnosta. Tietojensuojauspolitiikkamme perustuu Halfen GmbH:n voimassa oleviin käyttäytymissääntöihin. HALFEN GmbH:n Web sivut sisältävät linkkejä toisten yritysten web-sivuille, joihin HALFEN GmbH:n käyttäytymissäänöt eivät ulotu. Vaikka tarkastamme ulkopuolisten linkkien sisällön huolellisesti, emme voi ottaa vastuuta niiden sisällöstä. Ulkopuolisten linkkien sisällösta vastaavat yksinomaan niiden toimittajat.
HALFEN GmbH kunnioittaa teidän ykstityisaluettanne- ja henkilökohtaista vaikutuspiiriänne.

Henkilökohtaisten tietojen keräys ja käsittely
Kun vierailette Web-sivuillamme verkkopalvelimme tallentaa automaattisesti Internetproviderin nimen, sen Web-sivun, jonka valitsette ensin, ne Web-sivut, joissa vierailette, ajankohdan ja vierailunne keston. HALFEN GmbH käyttää tähän tarkoitukseen Cookies, saadakseen selville mille sivuille vierailijat asettavat etusijan ja voidakseen näin muokata Web-sivut optimaalisesti. Cookies ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvan väliaikaisesti tietokoneen kiintolevylle. Cookies sisältämät tiedot helpottavat navikointia ja vaikuttavat siihen, että Web-sivua on helppo käyttää. Voitte tietysti myös katsoa Web-sivujamme ilman Cookies. Käyttämämme Cookies eivät sisällä minkäänlaisia henkilökohtaisia tietoja, jotta yksityisalueenne on suojattu. Useimmat Browserit hyväksyvät Cookies automaattisesti. Voitte estää Cookies automaattisen tallentumisen tietokoneenne kiintolevylle, kun valisette Browser-toimintojen valintaluettelosta käskyn "älä hyväksy Cookies". Miten tämä yksittäisesä tapauksessa toimii saatte selville kyseisen Browserin käyttöohjeesta. Se, että ette hyväksy Cookies saatta johtaa siihen, että voitte vain rajoitetusti käyttää sivujamme hyödyksenne. Henkilökohtaiset tietonne tallennettaan vain siinä tapauksessa, että annatte ne meille vapaaehtoisesti, esim. kun haluatte rekisteröidä itsenne, vastata markkinatutkimukseen, ottaa osaa palkintokilpailuun, tai tehdäksenne kansamme sopimuksen.

Henkilökohtaisten tietojen hyödyntäminen ja toimittaminen edelleen ja käyttötarkoituksen sidonta
HALFEN GmbH käyttää antamianne henkilökohtaisia tietoja Web-sivujen teknilliseen hallintoon, asiakastietojen hoitoon, tuotekyselyihin ja markkinointiin, mutta tämän vain siinä määrin kuin se on tarpeen. Henkilökohtaisten tietojen keräys tahi välitys valtion elimille tai viranomaisille tapahtuu vain jos kansallinen laisäädäntö sitä välttämättä vaatii. Työntekijöillämme, agentteillamme ja tytäryhtiöillämme on vaitiolovelvollisuus ja heidän on noudatettava käyttäytymissääntöjämme.

Valintamahdollisuus
Antamienne tietojenne avulla haluasimme informoida teitä tuotteistamme ja palvekusistamme ja tarvittaessa kysyä mielipidettänne niistä. On itsestään selvää, että osallistuminen on vapaaehtoista. Jos ette suostu tähän, voitte ilmoittaa siitä joka hetki meille postitse, ja me estämme vastaavien tietojen käytön.

Ilmoitusoikeus
Vaadittaessa HALFEN GmbH ilmoittaa teille välittömästi kirjallisesti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, olemmeko talentaneet teistä henkilökohtaisia tietoja ja jos näin on, minkälaisia tietoja olemme tallentaneet. Jos olemme huolellisesta työstä huolimatta tallentaneet vääriä tai vanhentuneita tietoja, tulemme ne vaadittaessa korjaamaan..

Turvallisuust
HALFEN GmbH ottaa kaikki tekniset ja organisatooriset toimenpiteet vaarin, jotta hallinnossamme olevat henkilökohtaiset tietonne on suojattu satunnaisilta tai tietoisilta väärinkäytöksiltä, tuholta tai että asiaan kuulumattoman henkilö pääsee niihin käsisksi. Parannamme turvallisuustoimenpiteitämme jatkuvasti teknillisen edistyksen mukaisesti. Jos teillä on kysymyksiä henkilökohtaisten tietojenne suhteen, voitte kääntyä puoleemme. Olemme käytettävissänne myös, jos etsitte yleisesti tietoa, haluatte tehdä ehdotuksen tai valittaa.

Lasten tietosuoja
Huomioiden lasten yksityisyyden suojelun tärkeyden, emme kerää, käsittele tai käytä verkkosivuillamme mitään tietoa henkilöstä, jonka tiedämme olevan alle 13 vuotias ilman varmistettua ennakkolupaa hänen lailliselta edustajaltaan. Laillisella edustajalla on oikeus halutessaan tutustua lasta koskevaan aineistoon ja/tai vaatia se poistettavaksi.

Yhteydenotto
Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä HALFEN, ota meihin yhteyttä. Samoin, jos haluat esittää parannusehdotuksia tai valituksia. Sähköposti: kommunikation@halfen.de.

Internetin jatkuva kehitys vaatii ajoittain muutoksia yksityisyyden suojausperiaatteisiimme. Pidätämme oikeuden muutoksiin tarvittaessa.
Google Analytics
Tämä verkkkosivu käyttää Google Analytics, Google Inc („Google“) verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä - „Cookies“, tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat tämän verkkosivun käyttösi analysoimisen. Evästeiden kautta saatu tieto tämän verkkosivun käytöstä siirretään ja tallennetaan yleensä Googlen serverille USA:ssa. IP-osoitteen salauksen aktivoiminen tällä verkkosivulla aiheuttaa IP-osoitteen lyhentämisen ennen tallennusta EU-jäsenvaltioiden ja muiden Euroopan talousalueen valtioiden alueella. Vain poikkeustapauksissa siirretään koko IP-osoite Googlen serverille USA:aan ja lyhennetään siellä. Tämän verkkosivun hoitajan toimeksiannosta Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen tämän verkkosivun käyttöäsi, tehdäkseen yhteenvetoja verkkosivun aktiviteeteistä ja hankkiakseen muita verkkosivun ja internetin käyttöön liittyviä palveluja verkkosivun hoitajalle. Google Analytics'in selaimeltasi välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi ohjelmiston asetuksissa. Huomautamme kuitenkin, että tässä tapauksessa et ehkä pysty hyödyntämään kaikkia tämän verkkosivun toimintoja täydessä laajuudessa. Voitte myös estää evästeiden kautta saatujen verkkosivun käyttöä koskevien tietojen ( mukaan lukien IP-osoite) käytön lataamalla ja asentamalla alla olevasta linkistä Browser-Plugin ohjelman.