Nostoankkuri TPA

  • Kuormaluokat 0,7-26,0
  • Kuormaluokkien sekoittaminen ei ole mahdollista, sillä vain saman kuormaluokan osat sopivat yhteen
  • Kääntöankkuri betonikulman murtumisen estämiseksi

Takuu

Käsillä olevat mitoitusohjelmat ja CAD-kirjastot ovat HALFEN GmbH:n Langenfeld, Saksa omaisuutta. Niillä ovat tekijänoikeussuoja, kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmien tai kirjastojen tai niiden osien muutokset edellyttävät julkaisijan ennakkosuostumusta.

Huomautamme, että tekniikan tietämyksen perusteella ei virheiden mahdollisuutta ohjelmissa ja CAD-kirjastoissa voida täydellisesti sulkea pois. HALFEN GmbH ei ota vastuuta siitä, että käsillä olevilla ohjelmilla ja CAD-kirjastojen avulla suoritetut mitoituslaskelmat ja suunnitelmat olisivat täysin virheettömiä. Käyttäjän on tarkistettava lähtötiedot, mitoitustulokset ja grafiikat ja arvioitava tuloksien luotettavuutta voimassa olevien normien ja hyväksyntöjen perusteella.

Ohjelmien käyttäjä on yksin vastuussa käyttämistään mitoituslaskelmien tuloksista!