Duurzaamheid

HALFEN is een sociaal en ecologisch verantwoorde onderneming. Duurzaamheid in de vorm van milieubescherming en CO2-reductie is een belangrijk thema voor HALFEN. Wij zijn een maatschappelijk verantwoorde, milieuvriendelijke organisatie, dat verder kijkt dan de bouwprojecten. Dit uit zich onder andere in milieuproductverklaringen en in CO2-verificaties. Een EPD (Environmental Product Declaration) biedt transparante en vergelijkbare ecologische gegevens voor het evalueren van de duurzaamheid en levenscyclus van een gebouw. De mileuproductverklaringen, het energiecertificaat en onze CO2-footprints scope 1 & 2 zijn hieronder te downloaden.

EPD - milieuproductverklaring HTA-CE en HZA


De milieuproductverklaring, kort EPD® (Environmental Product Declaration) biedt transparante en gecontroleerde ecologische gegevens voor het evalueren van de duurzaamheid van een gebouw. Zij vormen de basis voor een ecologische beoordeling van gebouwen conform DIN EN 15978. De verklaringen zijn internationaal overeengekomen; ze zijn gebaseerd op de ISO-normen (ISO 14025; ISO 14040ff) en de Europese norm DIN EN 15804.

De EPD - verklaring voor de HALFEN rail HTA-CE en HZA werd tijdens de vakbeurs BAU 2017 in München uitgereikt door het Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

EPD® HALFEN rail HTA-CE en HZA bekijken

EPD - milieuproductverklaring HIT


De milieuproductverklaring, kort EPD® (Environmental Product Declaration) biedt transparante en gecontroleerde ecologische gegevens voor het evalueren van de duurzaamheid van een gebouw. Zij vormen de basis voor een ecologische beoordeling van gebouwen conform DIN EN 15978. De verklaringen zijn internationaal overeengekomen; ze zijn gebaseerd op de ISO-normen (ISO 14025; ISO 14040ff) en de Europese norm DIN EN 15804.

De EPD - verklaring voor de HALFEN koudebrugonderbreking HIT-HP MVX-0805-20-100 werd tijdens de vakbeurs BAU 2017 in München uitgereikt door het Insitut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU).
 
EPD® HALFEN koudebrugonderbreking HIT-HP MVX-0805-20-100 bekijken

Energiecertificaat


HALFEN is toegewijd aan de hoogste normen van milieubescherming en erkent de rol die ze kan spelen bij de verbetering van duurzaamheid en CO2-reductie. Dit heeft geleid tot de implementatie van het HALFEN energiebeleid dat is opgesteld op basis van de normen van DIN EN 50001.

SWEDAC Zertifizierungsgesellschaft International GmbH heeft gecontroleerd en bevestigd dat het managementsysteem voldoet aan de eisen van de norm: DIN EN ISO 50001:2011.

Certificaat DIN EN ISO 50001:2011 bekijken

CO2-footprint 2017


Een CO2-footprint maakt de CO2-uitstoot van een bedrijf inzichtelijk.

CO2-footprint scope 1 & 2 2017 bekijken

CO2-footprint 2016


Een CO2-footprint maakt de CO2-uitstoot van een bedrijf inzichtelijk.

CO2-footprint scope 1 & 2 2016 bekijken

CO2-footprint 2015


Een CO2-footprint maakt de CO2-uitstoot van een bedrijf inzichtelijk.

CO2-footprint scope 1 & 2 2015 bekijken 

CO2-footprint 2014


Een CO2-footprint maakt de CO2-uitstoot van een bedrijf inzichtelijk.

CO2-footprint scope 1 & 2 2014 bekijken

CO2-footprint 2013


Een CO2-footprint maakt de CO2-uitstoot van een bedrijf inzichtelijk.

CO2-footprint scope 1 & 2 2013 bekijken