Privacyverklaring HALFEN b.v.

Privacyverklaring
HALFEN verheugt zich op uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming en producten. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en we willen dat u zich bij een bezoek aan onze internetsite veilig voelt. De bescherming van uw privé gegevens bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. We behandelen uw gegevens die bij het bezoek aan onze website ingevuld worden volgens de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De website van HALFEN bevat links naar andere websites. Voor de inhoud van deze gelinkte websites kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden.
HALFEN respecteert uw privé gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij een bezoek aan onze website kan onze server informatie verzamelen en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina's eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. HALFEN houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Helpfunctie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Gebruik van persoonlijke gegevens
De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat: HALFEN hier wettelijk toe wordt verplicht. Onze medewerkers, agentschappen en dochterondernemingen garanderen u dat de door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld

Keuze
Wij willen uw gegevens gebruiken om u over onze producten en diensten te informeren en u bijgelegen vragen te stellen. Natuurlijk is uw deelname hieraan geheel vrijwillig. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u ons dat per post mededelen, zodat wij uw gegevens kunnen blokkeren.

Gebruiksinformatie
Op aanvraag deelt HALFEN u per omgaande schriftelijk mee of en welke persoonlijke gegevens van u bij ons opgeslagen zijn. Mochten er ondanks onze bemoeienis om juiste gegevens te verkrijgen toch verkeerde gegevens zijn opgeslagen, dan zullen wij deze op uw verzoek wijzigen.

Veiligheid
HALFEN zal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen om de door ons verkregen gegevens tegen toevallige of vooropgezette manipulatie, verlies, vernietiging of tegen onrechtmatig gebruik te beschermen. Veiligheidsmaatregelen zullen met in achtneming van de stand der techniek voortdurend verbeterd worden. Indien u vragen heeft over het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u zich tot ons wenden.

Privacybescherming voor kinderen
De bescherming van privacy voor kinderen is een belangrijk thema. Op basis hiervan aanvaarden, verwerken en gebruiken wij op onze website geen informatie van personen, waarvan bekend is dat zij jonger dan 13 jaar oud zijn, zonder daarvoor van tevoren de verifieerbare toestemming van een juridische vertegenwoordiger te hebben verkregen. De juridische vertegenwoordiger kan op aanvraag de door het kind aangeleverde informatie inzien en/of eisen dat het verwijderd wordt.

Contact
Indien u wenst dat persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd kunt u contact met ons opnemen. Wij horen ook graag van u indien u meer informatie wenst of als u suggesties heeft ter verbetering van de privacybescherming. E-mail: kommunikation@halfen.de.

Door de constante ontwikkeling van het Internet zijn wij genoodzaakt van tijd tot tijd aanpassingen te maken ten aanzien van onze privacyverklaring. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen wanneer dat nodig is.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer om de analyse van het gebruik van de website toe te staan. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw anonieme IP-adres) worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de website-activiteiten voor website-exploitanten en het verstrekken van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe verplicht door de wet of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, echter wij wijzen erop dat als u dit doet u niet de volledige functionaliteit van de website kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Om bezoekers meer keuze te geven over hoe hun gegevens door Google Analytics worden verzameld, heeft Google de Browser plug-in ontwikkeld. Door het installeren van deze plug-in, wordt er geen informatie verzonden naar Google Analytics.