HALFEN News

Hold deg alltid oppdatert.

16.01.2017 - HALFEN setter en ny standard med HTA Pluss


Den klassiske ankerskinnen tar et steg videre. Takket være utvikling og optimalisering kan vi nå avdekke nye HALFEN Pluss skinner med høyere ytelse. 


Den innovative HALFEN HTA-CE Pluss skinnen gir deg følgende fordeler: 
 • Takket være høyere lastkapasitet spenner bruken av HTA-CE 40/22P og HTA-CE 50/30P bredere. Dette minimerer risikoen for bruk av feil type skinne på byggeplass eller i fabrikken. 
 • HS 40/22 bolter brukes sammen med HTA-CE 40/22P i tilfeller der man tildligere måtte bruke HTA-CE 50/30. Dette er med på redusere kostnader. 
 • Med den nye Pluss skinnen kan du nå bruke en fysisk mindre skinne med samme høye kapasitet. Dette gir bedre utnyttelse og mulighet til å optimalisere armeringen. 
 • Buede skinner til bruk i tunnel og andre spesialløsninger er tilgjengelig. 

HTA-CE 40/22P og HTA-CE 50/30P er godkjent iht. ETA-16/0453 og CE-merket.
Trykk her for å laste ned HTA programvaren for bruk til dimensjonering. 

Du kan også finne HALFEN skinner i vår BIM bibliotek, samt at CAD tegninger er tilgjengelig gjennom HALFEN PARTcommunity.

18.07.2016 - HALFEN HIT en symmetrisk forbindelse for enkel montering

HALFEN har utviklet en ny symmetrisk HIT kuldebrobryterforbindelse hvor installasjonsrettningen ikke er viktig lenger. På grunn av den nye dobbelt-symmetriske CSB’en er kuldebrobryter elementene for utkragede balkonger (HIT-HP/SP MVX) nå symmetriske. De kan installeres uavhengig av dekke eller balkong retningen. Denne egenskapen er med på å sikkre større monteringsnøyaktighet.

Det nye produktutvalget tilbyr klare fordeler:
 • Forutsigbarhet under planleggin med samme brannklasse: HIT-HP og HIT-SP elementer har samme brannklasse REI 120 som standard. De kan derfor brukes uten fare for forveksling.
 • Forbedring av de termiske verdiene: på grunn av den optimaliserte utforming av de røde CSB’ene er det mulig å reduserer antallet bæringer betydelig. Dette kan forbedre de termiske veridien med opp til 30%.
Du finner ytterliggere informasjon i den nye HIT katalogen. Denne katalogen illustrerer mange og varierende bruksområder med tilhørende krav og løsninger.

Den nye versjonen av HIT 9.00 programmet gir også et godt kalkulasjonsverktøy. Det kan lastes ned her.

Vårt tekniske support team står klar til å hjelpe når som helst ved å kontakt oss på følgende måte +47 51 82 34 00 eller på post@halfen.no.


09.05.2016 - BIM supported by HALFEN

In addition to the element drawings in the HALFEN PARTcommunity portal, which can be downloaded in BIM format IFC, HALFEN offers a direct support for the BIM-enabled CAD program Tekla Structures.

Using Tekla Warehouse, a special developed platform for Tekla users in the internet, a number of product libraries can be downloaded and implemented as a macro into the Tekla Structures user interface.

The following component libraries are available for a comfortable, menu-based configuration:
 • DEHA Spherical head lifting anchors
 • DEMU Coupler
 • DEMU Fixing anchors
 • FRIMEDA Lifting anchors
 • Brickwork support systems HK4
 • DETAN Tension rod system
 • Insulated connections HIT
 • HD Lifting anchor system
 • Sandwich panel anchors (SPA, FA and MVA)
Furthermore HALFEN offers its element drawings in the BIM portal BIMcatalogs.net directly for download.

Drawings for the following product lines are available:
 • Framing systems and PowerClick
 • HALFEN Cast-in channels and accessories
 • Lifting anchor systems
 • Reinforcement systems and
 • Concrete façade.
The required components can be comfortably configured and than downloaded in selected 2D and 3D formats (preferably in IFC, the BIM exchange format).

The HALFEN element drawings offered in the BIMcatalogs portal are continuously updated, so that BIM-compatible drawings are available in the future for the complete HALFEN product range´.

04.05.2016 - Energy management system at HALFEN is now certified according to DIN EN ISO 50001

With the European Energy Services Act coming into effect at the beginning of 2015 HALFEN has been working to develop and to implement an energy management system, which after successful implementation leads to certification according to DIN EN ISO 50001

After approximately 10 months implementation period HALFEN was certified according to DIN EN ISO 50001 on the 15th April 2016 for all its 18 locations inside Europe, the United States of America and in China by the SWEDAC Certification Institute International GmbH.

02.05.2016 - New CAD libraries in HALFEN PARTcommunity

The HALFEN building component libraries placed in the HALFEN PARTcommunity portal have been enlarged significantly. For the following product segments, drawings are available now:
 • Framing systems and accessories
 • PowerClick
 • HALFEN Cast-in channels (HTA-CE, toothed and with wholes)
 • Spherical head lifting anchors and clutches
 • Shear and punching shear reinforcement HDB
 • Insulated connections HIT
 • Sandwich panel anchors (SPA, FA and MVA)
 • Betojuster
The drawings required can now be intuitively configured; a scrolling through long tables is no longer necessary!

The users can select an output format between more than 40 different 3D and more than 20 different 2D CAD formats. They include both native formats such as AutoCAD, AutoDesk Revit, Nemetschek Allplan and Sketchup as well as interchange formats such as STEP, IGES and PDF. Obviously, the IFC format needed for BIM applications is supported directly.

The required element drawings can optionally be downloaded to a computer, sent as e-mail or directly be opened to a running CAD system.

The HALFEN PARTcommunity libraries will continuously be updated, so that CAD drawings are available for the complete HALFEN product range in the future.


07.03.2016 - Ny DETAN brosjyre viser produktet fra sin beste side!

Moderne arkitektur søker praktiske og funksjonelle løsninger, som på samme tid tillater kreativ utforming. Med DETAN strekkstagsystemet tilbyr HALFEN en innovativ produktløsning som møter selv de høyeste krav til sikkerhet, estetikk og kvalitet.

Den nye generasjonen DETAN:
 • Det siste innen korrosjonsbeskyttelse
 • Visuell kvalitet
 • ETA-godkjenning
 • Brukervennlig software for beregning og planlegging 
Den nye DETAN brosjyren viser typiske bruksområder, krav og løsning.

10.03.2016 - HALFEN ψ-Kalkulator – Kalkulator for beregning av varmetapsverdier i prosjekter med HALFEN HIT kuldebrobrytere

HALFEN HIT kuldebrobrytere er lastbærende isolasjonselementer for termisk separering av konstruksjoner i betong. Varmetapsberegninger i kuldebroer er et krav for å tilfredsstille fastsatte energirammer for de aktuelle bygningskategoriene. 
ψ-verdier, som er nødvendige for å beregne kuldebroen tilbys av Halfen.  

Ved hjelp av den nye og innovative HALFEN ψ-kalkulatoren kan du raskt og effektivt kalkulere de fysiske verdier i situasjoner der HALFEN HIT kuldebrobrytere er brukt.  

Følgende detaljer må spesifiseres: 
 • Konstruksjon yttervegg
 • Konstruksjon innervegg
 • Dekke
 • Vinduer / dører
 • HALFEN HIT kulebrobryter (type)
For å forenkle prosessen er typiske standard materialer med sine verdier tilgjengelig som hurtigvalg. 

Resulatet av varmetapsberegningen gis som en .pdf med alle relevante parametere. Denne kan skrives ut og legges ved øvrig dokumentasjon på prosjektet. Via en link er det enkelt å gå tilbake til tidligere kalkulasjoner for å gjøre endringer.  

For mer informasjon og teknisk støtte ta kontakt med oss på telefon 
51 82 34 10 eller epost: teknisk@halfen.no.  

Programmet er tilgjengelig for nedlasting her. 

20.01.2016 - Nytt beregningsprogram for HALFEN SPA Forbindelsesanker for Sandwichelementer

Ny integrert funksjon kalt "Finite-Element-Kernel" tillater nå trygg og pålitelig beregning av komplekse geometriske paneler.

Brukeren er sikret et enda mer effektivt program på grunn av de mange nye funksjonene.

Nye funksjoner i SPA 4,00 versjonen:
 • FEM-beregning for alle systemer (SPA, FA, MVA)
  -> Nøyaktig beregning av horisontal innflytelse på alle anker og bøyler, også for
  - Paneler med kompleks geometri (f.eks store åpninger etc.)
  - Paneler med stort (e) overheng på grunn av mer detaljert vurdering av vindlast
  - Paneler med fritt valg anker og pin steder utenfor et sett grid
 • Valgbar plassering av lastbærende anker
 • Lastkapasiteter i henhold til gjeldende godkjenninger for SPA, FA og MVA
 • Verifiserbare, utskrivbare dokumenter, inkludert last informasjon for alle anker og bøyle posisjoner
 • Ny gruppering av ikoner
 • Oppdatert vindlast verktøy
Denne nye versjonen av SPA 4,00 programmet gir brukeren et kraftigere beregningsverktøy.

Prøv det ut og bli overbevist av de mange fordelene!

05.01.2016 - New ETAs for DEMU Fixing anchor T-FIXX®  and Bolt anchor 1988/1985 with classification for fire resistance

The new approval with fire resistance classification for our DEMU Fixing anchors T-FIXX and Bolt anchors is available starting January 5th, 2016.

The following documents/tools can be downloaded.

Approval
 • T-FIXX®: New ETA-13/0222 (European Technical Assessment - ETA) based on the Construction Products Regulation, now with fire resistance classification.
 • DEMU Bolt anchor 1988 and 1985: New ETA-13/0401 (European Technical Assessment - ETA) based on the Construction Products Regulation, now with fire resistance classification.
Design Software
 • In order to facilitate the planning the new design software DEMU 4.1 is available on our homepage
 • New: fire resistance classification, calculation of 2 axis bending, (double bending), extended help function
 • Additional functions, enhancement and bug fixing in comparison to the previous version
Catalogue
 • The new Technical Product Information DEMU-FIX 16 /  16-E is now available as pdf download in German and English on our home page
 • New: Reference to new ETAs / Fire resistance, information of admissible shear loads, new software update, positioning plate for easy installation of anchor groups

01.06.2015 - The HIT balcony connection range is now complete!

The new HIT HP/SP-DD AT for connection of parapets to slabs, the HIT HP/SP-DV FT to form a thermal barrier between a main slab and a corbeled parapet, the HIT HP/SP-MV OT for connections between a main slab and a corbel and the HIT HP/SP-ZZ HT for extension elements are available as from now. With these types the thermal insulation product range HIT “new generation” is complete.

The elements are available with an insulation thickness of 80 mm and 120 mm. The insulation material is high-quality, non-flammable, class 1 mineral wool. This means of course that all elements meet the requirements of  fire resistance class REI 120.

Two different load bearing capacities are available for each DD-AT, DV-FT and MV-OT type element; this allows cost-effective planning.

Additional stirrups are available and supplied on request for types DD-AT and DV-FT.

You can find further information in the Product Information HIT-PAT 15. An English language  catalogue will follow shortly.

24.02.2014 - New HTA-CE Software for the design of Halfen cast-in channels according to European Technical Approval (ETA)

The new version HTA 2.20 is now available for download. Changes to the previous versions include some minor improvements as well as the increased channel lip capacity which is up by 75% for some channel profiles.

02.01.2014 - European Technical approval (ETA) for HALFEN HIT-HP/SP elements

As the first supplier of balcony connections we got the European Technical approval (ETA) for HALFEN HIT-HP/SP elements. The ETA-13/0546 includes all HALFEN Insulated Connection which have been introduced into the market yet. These are the types MV including special types for the Multipart Solution, ECK for cantilevered corner balcony slabs, OU and OD for slabs with height off set or wall connections as well as ZV for simply supported balcony slabs on columns or walls. With these types all important applications are covered.

The design model of HIT-HP/SP is thus consistently regulated in Europe and offers more flexibility and planning reliability.

Besides the design model and further structural conditions, the values of the thermal bridge values (Ψ, θmin and fRsi) and impact sound pressure level difference (ΔLn,W) of the HALFEN Insulated Connections HIT-HP/SP MV
and HIT-HP/SP ZV are approved Europe-wide. Thus, HALFEN provides
the user with technically approved y-value catalogues on a
transparent, detailed and officially technically approved basis.
The use of y-values is thus officially certified again.

In catalogue HIT 14-E (available up from mid of January) all significant technical information are summarized. Up from the 02.01.2014 all Halfen-Iso-Elements HIT-HP/SP are delivered with CE-mark.

If you need further information please do not hesitate to contact us.

22.11.2013 - European Technical Approval for HALFEN HIT-HP/SP Elements

We are the first provider of balcony connections to have succeeded in gaining a European-Technical approval for HALFEN HIT-HP/SP Elements. This means more safeguards, safety, quality and service, as well as further advantages on which you can depend!

With the European-Technical approval HALFEN HIT-HP/SP Elements are calculated according to a uniform calculation method, national approvals are no longer required. The CE-mark is accepted worldwide and ensures reliability in planning.

Internationally approved psi-values regulate the requirements for thermal heat transfer and therefore facilitate planning. Moreover, approval is now possible for realising slabs up to 35 cm.

The HIT-HP/SP with European technical approval will be available from January.

02.10.2013 - NEW: HIT-HP/SP ZV

We are pleased to announce that HALFEN received the supplementation of the approval Z-15.7-293 relating the Halfen Insulated connection HIT-HP/SP ZV.

The HIT-HP/SP ZV is a slab connection for articulated, supported balconies. It replaces the types HIT-BQ and HIT-BQZ and it is a combination of shear bars and compression shear bearings (CSB). This combination allows the optimal use of all load bearings, so the acting shear force is transferred by the shear bars and the CSB. Please note, for the verification of the maximum concrete strut capacity (1/3 VRd,max) only the load capacity of the shear bars has to be verified. The load capacity of the CSB may additional be transferred. For this reason the HALFEN Insulated connection HIT-HP/SP ZV is the only shear-force-element that is allowed to transfer forces above 1/3 VRd,max.

Analogous to the HIT-HP/SP MV the HIT-HP/SP ZV available element widths are 25 cm, 50 cm and 100 cm. As standard they meet the requirements of fire resistance class REI 120. In the catalogue HIT-ZV 13-E all essential technical information are summarized - take a look inside.

29.06.2015 - HALFEN RECEIVES AN AWARD AS ONE OF THE TOP GERMAN INNOVATION COMPANIES

TV presenter Ranga Yogeshwar congratulates HALFEN for being awarded the "Top 100" seal of approval for being one of Germany`s top innovation powerhouses.

Innovation is a main focus for HALFEN GmbH; a major supplier of fixing technology.

The company was honoured on the 26th June 2015 with the "Top 100" seal of approval for innovation at the German SME (small and medium-sized enterprises) Summit in Essen. For more than 20 years the best, most innovative companies in Germany have been awarded the "Top 100" seal of approval.

Innovation is one of the most important routes to ensure future success. That is why innovation management is an integral part of our business model", explains Richard Wachter, Managing Director at HALFEN GmbH.

HALFEN relies on the team spirit of its employees who realize their ideas in respect to innovative products, technologies and processes, and therefore ultimately generate market success. HALFEN employees have established a worldwide innovation network involving all HALFEN facilities; not just those in Germany. A central contact team made up of members from all business areas coordinate the process from the original ideas to final realization. Project management tools, phase-gates, as well as regular communication are key drivers for success. Early involvement of customers and business partners is of course a must.

For Managing Director, Richard Wachter, the “Top 100“ award is something special, as innovation is managerial responsibility. Every HALFEN employee is an innovation manager; and are also part of this success. Therefore I would like to thank all our employees for their part in achieving the ' Top 100' award. This is another important step towards our common goal, expanding HALFEN`s status for “YOUR BEST CONNECTIONS”.

For its team-orientated commitment towards innovation HALFEN was awarded the "Top 100" seal of approval; the most important award for German SME (small and medium-sized enterprises). The seal of approval is awarded to SME companies that are especially innovative. The Vienna University of Economics examined the innovation performance of 302 medium-sized companies in Germany over several months to determine which companies best fulfil the criteria. The selected 100, including HALFEN, are permitted to use the seal of approval for the following year. Go to www.top100.de for further information about the other 99 award winners and more about the "Top 100" project.