HIT - kuldebrobrytere

  • Isolert forbindelse for å minimere kuldebroer
  • Høyeste brannklasse REI 120 som standard og ETA – Europeisk Teknisk Godkjenning
  • NYTT: Innovativt produktutvalg med symmetriske elementer

Videos