HALFEN
WHEN SAFETY COUNTS

DAAR KAN U ZEKER VAN ZIJN

CORPORATE GOVERNANCE

Veiligheid, als centraal onderdeel van succes, is ook relevant voor onze klanten, zakenpartners en medewerkers. Het maakt niet uit waar of wanneer, VEILIGHEID EN RENDABILITEIT VOOR U EN UW ONDERNEMING zijn altijd de basisprincipes.
HALFEN IQ staat voor intelligentie en voor geïntegreerde service in:

Kwaliteit
Kwaliteit bepaalt ons hele ondernemend denken en handelen. Kwaliteit is een voorwaarde voor succes en concurrentievermogen in de markt; voor HALFEN en haar klanten. Daarom streven wij actief naar kwaliteit en laten dit niet over aan het toeval. We doen dit dagelijks voor alle producten in alle gebieden en alle processen, vanaf het eerste concept tot en met ondersteuning aan onze klanten; kwaliteit is onze partner. Iedereen bij HALFEN is actief betrokken bij de geïntegreerde kwaliteitszorg. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de internationale norm ISO 9001.

Gezondheid, veiligheid en milieubescherming
HALFEN is zich bewust van het belang van gezondheid en veiligheid op het werk voor medewerkers, bezoekers, klanten en leveranciers; inclusief het belang van het beschermen van het milieu. Wij zien het als onze plicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en voortdurend te zorgen voor verbeteringen en verdere ontwikkelingen van de ondersteunende systemen.

Onze doelstellingen:
• we doen er alles aan om arbeidsongevallen te voorkomen
• alle afvalstoffen worden hergebruikt of gerecycleerd
• alle afval en afvalstoffen worden professioneel afgevoerd
• alle operationele apparatuur voldoet aan hoge normen van hygiëne en orde
• alle werkplekken zijn ingericht volgens ergonomische voorschriften
• bij nieuwe aankopen gelden de volgende criteria: minder energieverbruik, minder geluidsoverlast, recycleerbare of herbruikbare verpakkingen evenals ergonomisch ontwerp

Gezondheid en veiligheid op het werk heeft een speciale betekenis bij HALFEN. De strikte naleving van alle lokale regels en wetten is een absoluut minimum en niet het hoofddoel. Daarnaast stellen we de hoogste eisen aan de uitvoering en controle van het interne beleid van de onderneming met betrekking tot arbeidsveiligheid; evenals het voortdurend streven naar verbetering.

Gezondheid en veiligheid is een dagelijkse prioriteit voor iedereen binnen alle HALFEN organisaties. Deze verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid vereist een maximale inzet en medewerking van iedere medewerker op elk niveau in de organisatie, zodat we allemaal een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkomgeving, waarin we allemaal willen werken.

Compliance
Onze vastberaden toewijding aan onze kernwaarden integriteit, eerlijkheid en loyaliteit aan de wet ondersteunt onze strategie voor "prestaties en groei“ en de ontwikkeling naar een nog bredere diversiteit als een van de marktleiders in de bevestigingstechniek. Onze gedragscode voldoet aan de CRH richtlijnen die duidelijke normen stelt aan ons gedrag, zodat we onze integriteit beschermen en op een verantwoorde manier zaken blijven doen; ethisch handelen in de omgang met onze klanten, leveranciers en de maatschappij waarin wij actief zijn; alle mensen met respect behandelen en onze verplichtingen op het gebied van gezond, veiligheid en milieu voldoen. Een duidelijke verklaring die voor iedereen van toepassing is: Er is geen geldige zakelijke reden om de verkeerde dingen te doen. Alleen door het naleven van onze kernwaarden kunnen we zorgen voor ons aanhoudende succes als bedrijf en onze uitstekende reputatie beschermen.