HALFEN
LIVING VALUES

HODNOTY

Zavázali jsme se, že Vám, našim zákazníkům a partnerům, budeme poskytovat více než jen produkty a systémová řešení,  která patří k „Vašim nejlepším spojením“.

HALFEN je synonymem

VAŠÍ BEZPEČNOSTI A HOSPODÁRNOSTI

Základem našeho úspěchu jsou hodnoty a kultura firmy, kterou nesou generace pracovníků HALFEN. HALFEN je výrazem kompetence a servisu, ale i potěšení z práce a sounáležitosti pracovníků, kteří tyto hodnoty svou každodenní činností realizují.

KVALITY
Kvalita je měřítkem našeho konání. Kvalita produktů a servisu jsou základem dlouhodobých vztahů se zákazníky. Jsme si vědomi zodpovědnosti a povinnosti zajišťovat nejvyšší kvalitu každý na svém pracovišti, posouvat věci vpřed a dosahovat vyšších cílů, než je vlastně možné.

PARTNERSTVÍ
Vztahy s našimi spolupracovníky, zákazníky, dodavateli a akcionáři, závaznost našeho konání a vědomí si odpovědnosti za bezpečnost, zdraví a zdravé životní prostředí v rámci naší pozice ve společnosti  charakterizují HALFEN jako dlouhodobě spolehlivého partnera.

DYNAMIČNOSTI
Výkonní, zapálení a tvůrčí profesionálové jsou otevřeni změnám a stálému zlepšování kvality, určují trendy inovací produktů a služeb, stanovují měřítka na trzích a trvale tak zajišťují růst společnosti HALFEN.