HBB, HTF, HTT - Prvky tlumení kročejového hluku

  • Vysoce kvalitní bi-trapézové ložisko se všeobecným povolením stavebního dozoru 
  • Flexibilní pro šířky schodišť - šířky prvků 100 cm a 120 cm
  • Perforovaná rozhraní umožňují flexibilní krácení prvků