HCC - Botky sloupů

  • Úsporná montáž
  • Eficientní řešení pro napojení základů nebo spojení sloupů
  • Bez potřeby montážních vzpěr