HUC - Universal Connection

  • Je vysoce výkonný systém k přivádění sil do betonových stavebních částí
  • Plnohodnotný přípoj k přenosu  normálových a smykových sil a
    ohybových momentů
  • Vysoká životnost díky opční ochraně proti korozi