Powerclick

  • Inovace v oblasti potrubního vedení: HALFEN Powerclick představuje multifunikční stavebnicový systém pro různé varianty podpěr
  • Ze standardizovaných stavebních dílů zcela jednoduše  vytvoříte všechny možné konstrukce

Licence

Uvedené programy pro dimenzování jsou výrobky společnosti HALFEN GmbH, Langenfeld, Německo. Jsou chráněny autorským právem, všechna práva zůstávají vyhrazena. Programy smějí být instalovány pouze jako kompletní se všemi složkami. Změny programů nebo jejich částí jsou možné pouze po předchozím souhlasu výrobce.

Upozorňujeme, že podle stavu techniky nelze v softwarových programech zcela vyloučit chyby. HALFEN GmbH proto nepřebírá záruku za to, že výsledky dimenzování dosažené tímto softwarem budou zcela bezchybné. Zvláště uživatel je povinen kontrolovat vstupní hodnoty a výsledky dimenzování a poté na základě platných podkladů (norem a povolení) ověřit jejich věrohodnost.

Uživatel je sám odpovědný za výsledky dimenzování zjištěné tímto softwarem!