HALFEN
LIVING VALUES

VÆRDIER

Vi er vores forpligtelse tro, at tilbyde dig, kunde eller partner, mere end produkter og systemløsninger, som tæller blandt ”jeres bedste forbindelser”.

HALFEN står for

SIKKERHED OG ØKONOMISKE LØSNINGER FOR DIG OG DIT FIRMA

Grundlaget for vores succes er præget af værdier og en virksomhedskultur, som HALFENs medarbejdere deler siden flere generationer. HALFEN står for kompetence, men også for glæde ved arbejdet og solidaritet med medarbejderne, der omsætter disse værdier i deres daglige agerende på en kommerciel måde.

Vi er KVALITETSBEVIDSTE
Kvalitet er målet for vores handel. Produkt- og servicekvalitet er basis for langfristede kundekontakter. Vi er bevidste om vores ansvar og forpligtelser, at garantere højeste kvalitet i vores eget ansvarsområde, være fremaddrivende og selv stille kravet til os, at opnå mere end hvad  egentlig er muligt.

Vi står SAMMEN
Tillidsfuld kontakt til vore medarbejdere, kunder, leverandører og aktionærer, vores virksomheds finansielle forpligtelser samt vores ansvarsbevidste håndtering af sikkerhed, sundhed og miljø i rammerne af vores position i samfundet, har præget HALFEN til at være en beregnelig partner i det lange løb.

Vi er DYNAMISKE
Vi leverer varen, og er lidenskabelige og kreative profesionelle, der er åbne for forandringer og stadige forbedringer. Vi er trendgivende med innovative produkter og service, gør vore kunder entusiastiske og sætter niveauet på markedet og sikrer dermed en vedvarende vækst af HALFEN på en profitabel måde.