HALFEN
LIVING VALUES

ARVOT

Pidämme kiinni vastuustamme tarjota asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme enemmän kuin tuotteita ja suunnitelmia, enemmän kuin vain "parhaat liitokset".

HALFEN vastaa

TALOUDELLISUUDESTA JA TURVALISUUDESTA SINULLE JA YRITYKSELLESI

Menestyksemme perustuu arvoihin ja yrityskulttuuriin, joka on kulkenut perintönä HALFENin työntekijöiden keskuudessa usea sukupolven ajan. HALFEN edustaa pätevyyttä ja palvelualttiutta, mutta myös työviihtyvyyttä ja panostusta työntekijöihin, jotka tukevat näitä arvoja päivittäisissä toimissaan.

LAADUSTA JA PALVELUSTA
Laatu on menestyksemme mitta. Tuotteidemme ja palveluidemme laatu on pitkäaikaisten asiakasuhteidemme perusta. Olemme tietoisia vastuustamme ja velvollisuudestamme taata korkein mahdollinen laatu omalla toiminta-alueellamme. Venytämme rajojamme ja yritämme saavuttaa enemmän kuin mikä tuntuu mahdolliselta.

KUMPPANUUDESTA
HALFENin tunnustettu asema luotettavana kumppanina on  tulos hyvästä kommunikaatiosta työntekijöidemme, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja omistajien kanssa sekä vastuunotosta turvallisuudesta, terveydestä ja ympäristöstä yhteiskunnan jäsenenä.

SITOUTUMISESTA
Tehokkaat, sitoutuneet ja luovat ammattilaiset, jotka ovat avoimia muutoksille ja jatkuville parannuksille, ovat innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen kärjessä. He inspiroivat asiakkaitamme ja asettavat markkinoiden merkkipaalut samalla kun he varmistavat HALFENin jatkuvan ja kannattavan kasvun.