HBJ Betojuster

  • Apuväline betonielementin asennuksen hienosäätöön
  • Yksinkertainen turvallinen korkeussäätöruuvi
  • Vähäinen voiman tarve