HALFEN
KUN TURVALLISUUDESTA ON KYSYMYS

OMISTAJAOHJAUS

Turvallisuus, joka on keskeinen menestystekijä, koskee myös asiakkaitamme, liikekumppaneita ja työntekijöitä. Aina ja kaikkialla on teidän ja yrityksenne taloudellisuus ja turvallisuus kaiken perusta. 
HALFEN IQ vastaa älykkäistä ja integroiduista palveluista: 

Laatu
Laatu määrittelee koko yrityksemme ajattelun ja toiminnan. Laatu on meidän ja asiakkaittemme menestyksen ja kilpailukyvyn edellytys markkinoilla. Sen vuoksi laatua ei jätetä sattuman varaan vaan pyrimme aktiiviseen laadun parantamiseen. Päivästä päivään kaikissa tuotteissa, kaikilla toiminta-alueilla ja kaikissa prosesseissa tuotekehityksestä asiakaskontakteihin on laatuajattelu keskipisteessä. Näin toteuttaa jokainen HALFENin työntekijä Integroitua laatua. Laadunvalvontajärjestelmämme vastaa kansainvälisen ISO 9001 standardin vaatimuksia.

Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu
HALFEN on tietoinen terveyden, työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun merkityksestä työntekijöille, vierailijoille, asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille. Velvollisuutemme on huolehtia turvallisesta ja terveestä ympäristöstä ja etsiä jatkuvasti parannuksia ja kehityskohteita näillä alueilla.

Olemme asettaneet itsellemme seuraavia päämääriä:
• Yritämme kaikin tavoin estää työtapaturmia.
• Jäännösmateriaalit otetaan uusiokäyttöön tai kierrätetään.
• Jätteet ja jäteaineet käsitellään asianmukaisesti.
• Kaikki tuotantolaitokset vastaavat  siisteyden ja järjestyksen suhteen
  tiukkoja laatuvaatimuksia.
• Työpaikat on varusteltu ergonomisten standardien mukaisesti.
• Uusissa investoinneissa ovat seuraavat kriteerit ensisijaisia: Pienempi
energiankulutus, pienet melukuormat, kierrätettävät pakkaukset ja ergonomia.

Työsuojelulla on tärkeä merkitys kaikissa HALFENin toiminnoissa. Kaikkien paikallisten lakien ja säännösten tarkka noudattaminen on ehdoton minimivaatimus, mutta tavoite on korkeammalla. Me pyrimme kaikin voimin toteuttamaan yrityksen tavoitteita työturvallisuuden suhteen ja jatkuviin parannuksiin.

Terveys ja turvallisuus on työnjohdon päivittäinen prioriteetti jokaisessa HALFENin organisaatioyksikössä. Vastuu on kaikilla organisaation tasoilla ja vaatii jokaiselta työntekijältä sitoutumista ja yhteistyötä. Voimme kaikki osaltamme auttaa hyvän ja turvallisen työympäristön luomisessa, jossa kaikki työskentelemme mielellämme.

Yhteistyö
Ehdoton sitoutumisemme perusarvoihimme, integriteetti, rehellisyys ja lainkuuliaisuus, tukee suoritus- ja kasvustrategiaamme ja kehitystä yhdeksi markkinajohtajaksi kiinnitystekniikan alalla. Käyttäytymiskoodimme jokapäiväisessä liiketoiminnassa on sopusoinnussa CRH konserniohjeiden kanssa ja säätelee toimintaamme siten, että suojaamme integriteettiämme, toimimme vastuullisesti, asetamme etusijalle eettisen toiminnan asiakkaidemme, sidosryhmien ja yhteisön kanssa, kohtelemme ihmisiä kunnioittavasti ja huolehdimme velvollisuuksistamme terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun alueilla. Meitä kaikkia koskee yksinkertainen viesti: Ei ole mitään liiketoiminnallista perustetta tehdä väärin. Vain noudattamalla perusarvojamme voimme varmistaa menestyksemme yrityksenä ja säilyttää erinomaisen maineemme.