HBJ Betojuster

  • Hurtig høydejustering av prefabrikkerte veggelementer av betong under montasje, uten at elementet henger i kran 
  • Enkel og skadefri høydejustering ved skruing
  • Krever minimal innsats og kun standardverktøy