HBJ Betojuster

  • Hurtig høydejustering av prefabrikkerte veggelementer av betong under montasje, uten at elementet henger i kran 
  • Enkel og skadefri høydejustering ved skruing
     
  • krever minimal innsats og kun standardverktøy