HBJ Betojuster

  • Urządzenie regulacyjne do ustawiania prefabrykowanych elementów ściennych z betonu
  • Prosta regulacja wysokości przy pomocy śrub, bez ryzyka uszkodzenia prefabrykatu
  • Minimalny nakład sił