Allplan - Wtyczka Leviat BIM

Wtyczki Leviat BIM upraszczają wybór, konfigurację i ocenę obiektów Leviat BIM.
Przyszłość specyfikacji cyfrowej to szybka i łatwa konfiguracja przy użyciu jednego źródła danych.
Zalety natywnych elementów BIM Revit i Allplan są połączone z jednolitym interfejsem użytkownika.

 

Łączniki balkonowe HALFEN HIT to pierwszy wdrożony produkt, który wyznacza standardy dla wszystkich marek Leviat.

 

Cechy wyróżniające wtyczkę Leviat BIM

  • Zawsze aktualna, specyficzna dla danego kraju biblioteka obiektów BIM dzięki połączeniu z chmurą
  • Informacje w obiektach BIM są dostosowywane i tłumaczone w zależności od kraju
  • Obiekty BIM o obniżonym poziomie szczegółowości (LOD)
  • Zintegrowany eksport do Excel dla oceny modelu budynku
  • Marki Leviat mają te same ustrukturyzowane zestawy danych dla łatwej oceny
  • Eksport do Excela działa również dla obiektów Leviat BIM z innych źródeł

 

 

Proszę zapoznać się z gwarancją.

Allplan 2021/2022

Wtyczka Leviat BIM

 

Produkty wdrożone:
Łączniki balkonowe HALFEN HIT
LeviatBIMPlugin_Allplan_2021_2022_2.0.0_Installer.zip
.zip / 6.98 MB

Do pobrania Do pobrania