Certyfikat jakości ISO

Znak zgodności

Znak zgodności z normą ÜZVO

HALFEN_H-237_10-21-PL.pdf
PDF / 1.99 MB

Do pobrania Do pobrania
Group certificate product: developement, construction, production, distribution

Audyt jakości, przeprowadzony przez Germanischer Lloyd Certification GmbH, wykazał, że nasz system zarządzania jakością spełnia wymogi normy ISO 9001:2015.

SZI-Q-1765-A_Zertifikat-9001-HALFEN-2021-08-EN.pdf
PDF / 2.43 MB

Do pobrania Do pobrania
Certyfikat zarządzania energią

Audyt zarządzania energią przeprowadzony przez SWEDAC Zertifizierungsgesellschaft International GmbH wykazał zgodność z wymaganiami normy DIN EN ISO 50001:2011.

HALFEN_Certificate_DIN-ISO-50001_en.pdf
PDF / 432.2 KB

Do pobrania Do pobrania
Certyfikat środowiskowy

Audyt zarządzania energią przeprowadzony przez SWEDAC Zertifizierungsgesellschaft International GmbH wykazał zgodność z wymaganiami normy DIN EN ISO 14001:2018.

HALFEN_Certificate_DIN-ISO-14001_en.pdf
PDF / 371.71 KB

Do pobrania Do pobrania
Certyfikat bezpieczeństwa pracy

Audyt zarządzania energią przeprowadzony przez SWEDAC Zertifizierungsgesellschaft International GmbH wykazał zgodność z wymaganiami normy DIN EN ISO 45001:2018.

HALFEN_Certificate_DIN-ISO-45001_en.pdf
PDF / 369.81 KB

Do pobrania Do pobrania