Certyfikat jakości ISO

Znak zgodności

Znak zgodności z normą ÜZVO

Leviat_H-237_12-22-PL.pdf
PDF / 2.38 MB

Do pobrania Do pobrania
Group certificate product: developement, construction, production, distribution

Audyt jakości, przeprowadzony przez Germanischer Lloyd Certification GmbH, wykazał, że nasz system zarządzania jakością spełnia wymogi normy ISO 9001:2015.

SZI-Q-1765-A_Hauptzertifikat_9001_Leviat_2022-08_EN_gesamt.pdf
PDF / 4.29 MB

Do pobrania Do pobrania
Certyfikat środowiskowy

Audyt zarządzania energią przeprowadzony przez SWEDAC Zertifizierungsgesellschaft International GmbH wykazał zgodność z wymaganiami normy DIN EN ISO 14001:2018.

SZI-U-1765-A Hauptzertifikat 14001 Leviat 2022-09_en.pdf
PDF / 2.19 MB

Do pobrania Do pobrania
Certyfikat bezpieczeństwa pracy

Audyt zarządzania energią przeprowadzony przez SWEDAC Zertifizierungsgesellschaft International GmbH wykazał zgodność z wymaganiami normy DIN EN ISO 45001:2018.

SZI-A-1765-A Hauptzertifikat 45001 Leviat 2022-09_en.pdf
PDF / 2.19 MB

Do pobrania Do pobrania