Wytyczne dla dostawców dotyczące pakowania

Leviat Central Operations - Wersja 1.0 Status - czerwiec 2022

Wytyczne dla dostawców dotyczące pakowania

Poniższe przepisy dotyczące transportu i opakowań stanowią niezależnie od uzgodnionych warunków dostaw dodatkowy element naszych warunków handlowych.

Wytyczne dla dostawców dotyczące pakowania Wersja 1.0 Status - czerwiec 2022 r.pdf
PDF / 914.4 KB

Do pobrania Do pobrania