Zrównoważony rozwój

Firma Leviat jest odpowiedzialna społecznie. Ochrona środowiska i ograniczenie emisji CO2 poprzez zrównoważone zarządzanie to dla nas istotne kwestie.

Deklaracje Środowiskowe Produktów (Environmental Product Declarations - EPD) zapewniają przejrzyste dane w celu oceny trwałości i żywotności obiektów budowlanych. Jednostka badawcza Institute for Construction and Environment e.V. przeprowadziła ocenę i wydała deklaracje środowiskowe dla szyn do wbetonowania HTA oraz dla łączników balkonowych HIT firmy Leviat.

Deklaracje Zdrowia Produktów (Health Product Declarations - HPD) uzupełniają informacje, które dostarczamy na temat zrównoważonego rozwoju. Deklaracje HPD zawierają listę wszystkich składników i informacje na temat wpływu ich komponentów na zdrowie. Dzięki nowej deklaracji szyny do wbetonowania HTA w powłoce ocynkowanej firmy Leviat mogą być oceniane w systemie LEED v4.

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD dla szyn do wbetonowania HTA-CE oraz HZA

Deklaracja EPD® (Environmental Product Declaration) dostarcza przejrzyste dane w celu oceny trwałości i żywotności obiektu budowlanego. Deklaracja EPD stanowi podstawę do oceny obiektu budowlanego wg normy DIN EN 15978. Deklaracje są koordynowane na poziomie międzynarodowym, w oparciu o międzynarodowe normy (ISO 14025; ISO 14040ff) – a także europejskie (DIN EN 15804).

Deklaracja EPD dla szyn do wbetonowania HTA-CE oraz HZA została przedstawiona przez jednostkę badawczą Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) podczas targów budownictwa BAU 2017 w Monachium.

EPD_HALFEN cast-in anchor channel systems HTA-CE (HTA) and HZA (1)_2023.pdf
PDF / 2.27 MB

Do pobrania Do pobrania
Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD dla łączników balkonowych HIT

Deklaracja EPD® (Environmental Product Declaration) dostarcza przejrzyste dane w celu oceny trwałości i żywotności obiektu budowlanego. Deklaracja EPD stanowi podstawę do oceny obiektu budowlanego wg normy DIN EN 15978. Deklaracje są koordynowane na poziomie międzynarodowym, w oparciu o międzynarodowe normy (ISO 14025; ISO 14040ff) – a także europejskie (DIN EN 15804).

Deklaracja EPD dla łączników balkonowych HIT-HP MVX-0805-20-100 została przedstawiona przez jednostkę badawczą Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) podczas targów budownictwa BAU 2017 w Monachium.

EPD_HALFEN Iso-ElemenT HIT-HP MVX_2023_EN.pdf
PDF / 1.73 MB

Do pobrania Do pobrania
Deklaracja Zdrowia Produktu HPD dla szyn do wbetonowania HTA oraz HZA

Deklaracje Zdrowia Produktów (Health Product Declarations - HPD) uzupełniają informacje, które dostarczamy na temat zrównoważonego rozwoju. Deklaracje HPD zawierają listę wszystkich składników i informacje na temat wpływu ich komponentów na zdrowie. Dzięki deklaracji szyny do wbetonowania HTA w powłoce ocynkowanej mogą być oceniane w systemie LEED v4.

483_HTA_HZA_HDG_Anchor_Channels_2021.pdf
PDF / 111.24 KB

Do pobrania Do pobrania
Deklaracja Zdrowia Produktu HPD dla kotew 1988 DEMU

Deklaracje Zdrowia Produktów (Health Product Declarations - HPD) uzupełniają informacje, które dostarczamy na temat zrównoważonego rozwoju. Deklaracje HPD zawierają listę wszystkich składników i informacje na temat wpływu ich komponentów na zdrowie.

483_DEMU_Bolt_Anchor_1988_2021.pdf
PDF / 98.37 KB

Do pobrania Do pobrania
Deklaracja Zdrowia Produktu HPD dla kotew T-FIXX DEMU

Deklaracje Zdrowia Produktów (Health Product Declarations - HPD) uzupełniają informacje, które dostarczamy na temat zrównoważonego rozwoju. Deklaracje HPD zawierają listę wszystkich składników i informacje na temat wpływu ich komponentów na zdrowie.

483_DEMU_Fixing_Anchor_T_FIXX_2021.pdf
PDF / 99.83 KB

Do pobrania Do pobrania
Certyfikat zarządzania energią

Audyt zarządzania energią przeprowadzony przez SWEDAC Zertifizierungsgesellschaft International GmbH wykazał zgodność z wymaganiami normy DIN EN ISO 50001:2011.

SZI-E-1765-A Hauptzertifikat 50001 Leviat 2022-09_en.pdf
PDF / 2.23 MB

Do pobrania Do pobrania