HALFEN
LIVING VALUES

VÄRDEN

Vi håller fast vid vårt ansvar att ge er, våra kunder och partners mer än bara produkter och systemlösningar samt mer än bara de bästa infästningarna.

HALFEN står för

SÄKERHET OCH LÖNSAMHET FÖR DIG OCH DITT FÖRETAG.

Grunden bakom vår framgång bygger på värderingar och en förtagskultur som gått i arv i flera generationer bland HALFEN:s medarbetare. HALFEN representerar kompetens och service men även trivsel på jobbet och ett engagemang för medarbetarna, som har möjligheten att anpassa dessa företagsvärderingar i det dagliga projektarbetet.

Kvalitet och service
Kvalitet är måttet på våra framgångar. Produkter och kvalitetstjänster är grunden för långsiktigt nöjda kunder. Vi är medvetna om vårt ansvar och skyldighet att garantera högsta möjliga kvalitet inom vårt ansvarsområde. Vi tänjer på gränserna samt kräver och uppnå mer än vad som borde vara möjligt.

Basen är partnerskap
HALFEN:s traditionella position som en pålitlig partner är ett resultat av god kommunikation med våra anställda, kunder, leverantörer och aktieägare samt vår tillförlitlighet och vårt ansvarstagande inom säkerhet, hälsa och miljö.

Engagemang
Effektiva, engagerade och kreativa människor som alltid är redo för förändring och kontinuerlig förbättring, som leder utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. De inspirerar våra kunder och sätter riktmärken för marknaden samtidigt som de säkrar kontinuerlig och lönsam tillväxt för HALFEN.