Balkonginfästning HIT

  • Isolerad infästning för att minimera köldbryggor
  • Högsta brandklass, REI 120, som standard og ETA – European Technical Assessment
  • NEW: robust and versatile beam and wall connections