Förtagningslåda HBT

  • Används för effektiv anslutning av betongkomponenter
  • Formstabilitet under betonggjutningen på grund av stabil stålprofil och stållock
  • Minskade formhöjder - perfekt för prefabricerad betongindustri