HZA – Halfenskenor

  • Den speciella tandningen garanterar säker lastöverföring även i skenans längdriktning
  • Varmvalsade profiler godkända för dynamiska laster
  • Snabb och enkel montering