HTU - Trapetsskenor

  • Skenan används som en ingjuten plåtregel för infästning med självborrande plåtskruv
  • Drag- och skjuvkrafter kan anpassas
  • Pålitlig förankring med låg glidrisk tack vare formen på förankringselementen