HALFEN Montageskenor och Halfenskruvar

  • Bärande konstruktion och fästelement i ett system
  • Full flexibilitet vid placering och dimensionering av skruvförbandet
  • Stort urval av korrosionsskyddsbehandlingar för olika krav