DEHA Hylsankare

  • Prisvärt och säkert lyftsystem
  • Brett sortiment med olika ankarlängder
  • Kan också användas för lyft och infästning av bjälklag

Garanti

Dessa dimensioneringsprogam är utarbetade av Leviat GmbH, Langenfeld, Tyskland. De är upphovsrättsligt skyddade med full ensamrätt. Programmen får bara installeras i komplett form inklusive alla deras komponenter. Inga ändringar av programmen eller deras delkomponenter får göras utan föregående medgivande från upphovsmannen.

Vi vill påpeka att det på teknikens nuvarande ståndpunkt inte är möjligt att helt utesluta fel i datorprogram. Leviat GmbH påtar sig inget ansvar för felfriheten hos de med dessa datorprogram erhållna dimensioneringsresultaten. I synnerhet måste användaren kontrollera de ingående värdena och dimensioneringsresultaten och bedöma deras trovärdighet med ledning av gällande handlingar (normer och godkännanden).

Användaren är ensam ansvarig för dimensioneringsresultat som erhållits med programmen!

BIM Plugin
These BIM Plugins are products of Leviat B.V., 7623 CS, Netherlands. They are protected by copyright, all rights reserved. Any changes to the BIM Plugins require the prior consent of the author.

While every care has been taken in the preparation of the BIM Plugins, errors cannot be completely excluded. Leviat B.V. therefore accepts no liability for the fact that the measurements or planning carried out with these BIM plugins are completely free of errors. In particular, the user is required to check the input values, design results and graphics and to check them for plausibility using applicable documents (standards and approvals).
The user remains solely responsible for the calculation results applied.

Updates or amendments to this warranty
We may revise this warranty from time to time, in our sole discretion, and the most current version will always be posted on the website. We encourage you to review this warranty regularly for any changes. In the event of material changes, we will notify you through our Software or by email.

Your continued use of the Software, following the notification of such amendments, constitutes your acknowledgement and consent of such amendments to this warranty and your agreement to be bound by the terms of such amendments.