HALFEN
WHEN SAFETY COUNTS

BOLAGSLEDNING

Säkerhet som en central del i framgången är också relevant för våra kunder, affärspartners och medarbetare. Oavsett var eller när så är säkerhet och ekonomisk lönsamhet alltid grundläggande för dig och ditt företag.
HALFEN IQ står för intelligens och integrerade tjänster inom:

Kvalitet
Kvalitet är avgörande för vårt sätt att tänka och göra affärer. Kvalitet är en förutsättning för framgång både för HALFEN och våra kunder. Det är därför vi aktivt strävar efter hög kvalitet och inte lämnar något åt slumpen. Detta är något vi gör dagligen med alla produkter i alla områden och i alla processer. Kvalitén är vår högsta prioritet från den första idén och hela vägen till kundtjänst.. Vårt kvalitetsledningssystem uppfyller kraven enligt den internationella standarden ISO 9001.

Arbetsmiljö och miljöskydd
HALFEN är väl medveten om vikten av en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Detta gäller våra medarbetare, besökare, kunder samt leverantörer och här ingår även behovet av att skydda miljön. Vi ser det som vår skyldighet att säkerställa en säker och hälsosam arbetsplats och arbetar kontinuerligt för att hitta nya sätt att förbättra och utveckla gällande stödstrukturer.

Vår målsättning:
• att göra allt för att undvika olycksfall
• att allt spillmaterial antingen återanvänds eller återvinns
• att allt avfall och spillmaterial kasseras på ett professionellt sätt
• att höga krav beträffande renlighet och god ordning ska vara obligatoriska för all utrustning
• att alla arbetsplatser ska vara inredda enligt gällande ergonomiska normer
• att alla nyförvärv väljs ut enligt följande kriterier: Minskad energiförbrukning, lägre bullernivåer, återvinningsbara eller återanvändbara förpackningar samt ergonomisk design

Arbetsmiljö och Umweltschutz
Arbetsmiljö är väldigt viktigt på HALFEN. Att strikt följa alla lokala lagar och föreskrifter är ett absolut minimumkrav och inte vårt huvudsakliga målsättning. Dessutom förväntar vi oss högsta möjliga ansträngning för att uppfylla företagets grundläggande värderingar beträffande arbetsmiljö samt kontinuerlig strävan för förbättring.

Ledningssystemet för arbetsmiljö prioriteras dagligen av alla inom HALFEN:s samtliga organisationer. Ansvaret för arbetsmiljö kräver maximalt engagemang och samarbete av alla medarbetare på alla nivåer inom företaget. Vi kan alla bidra till att säkerställa en god arbetsmiljö och göra arbetsplatsen till en plats där vi trivs att arbeta.

Kompatibilitet
Vår kompromisslösa dedikering till våra kärnvärden integritet, ärlighet och respekt för lagen ger stöd åt vår strategi för "prestanda och tillväxt". Detta leder vidare till en ännu bredare diversifiering som ett marknadsledande företag inom förankringsteknik. Vår uppförandekod överensstämmer med CRH:s företagsriktlinjer som anger tydliga normer som reglerar vårt beteende i enlighet med dessa normer. Detta skyddar vår integritet och gör att vi kan fortsätta att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt. Affärsetiken ska vara drivande i våra kontakter med kunder, leverantörer och de samhällen där vi är verksamma. Vi ska behandla alla våra medarbetare med respekt och tänka på vårt ansvar inom hälsa, säkerhet och miljö. Ett enkelt budskap som gäller alla: Det finns aldrig någon bra affärsmässig anledning att göra fel. Endast genom att upprätthålla våra grundläggande värderingar kan vi nå fortsatt framgång som företag och bevara vårt enastående rykte.