BIM references

HALFENilla on jo runsaasti kokemusta BIM-yhteistyöstä ja BIM-systeemillä tehdyistä menestyksekkäästi toteutetuista projekteista. HALFENin insinöörejä on koulutettu tämän prosessin läpiviemiseen ja heillä on  kokemustensa kautta valmius vastata kasvavaan BIM-projektien kysyntään.  Seuraavassa muutamia esimerkkejä toteutetuista BIM-projekteista.

Esimerkkejä julkisivuprojekteista

Esimerkkejä betoniprojekteista

Esimerkkejä DETAN- projekteista