HALFEN Germany receives an award as one of the top German innovation companies
top innovator 2015

Nyheter

Fler nyheter
29.09.2015

HIT-sortimentet är nu komplett!

HIT är en värmeisolerande balkonginfästning som minskar värmeförluster och stegljud jämfört med konventionella metoder.

Den robusta lådan som omsluter konstruktionen och den smarta CSBmodulen
som gör att det inte sticker ut armeringsjärn i underkant är två särskiljande egenskaper för vår lösning.

Nu har vi utökat vårt HITsortimentet med fyra nya tillskott:
  • För anslutning av bröstningselement (HIT-HP/-SP DD AT)
  • För konsolande bröstningselement (HIT-HP/-SP DV FT)
  • För konsoler (HIT-HP/-SP MV OT)
  • För horisontallaster parallellt och/eller vinkelrätt mot fasad (HIT-HP/-SP ZZ HT)
Delarna finns med isolertjocklek på 80 mm och 120 mm. Isoleringsmaterialet är en hög kvalitativ, icke brännbar mineralull av klass 1. Detta innebär att alla delar uppfyller kraven i brandteknisk klass REI 120.
...
läs mer
26.08.2015

Ulricehamnstunneln säkras med Halfenprodukter

Halfens produkter och konstruktionslösningar används till många olika typer av byggen och projekt. Infrastruktur är ett av dem och Ulricehamnstunneln är ett av våra större referensobjekt i Sverige. Projektet beräknas bli klart hösten 2015.

Ulricehamnstunneln blir en del av riksväg 40 och går igenom södra delen av Vistbergen. Bergstunneln är 400 m lång och har två tunnelrör med två filer i båda riktningarna. Tunneln är en del av den 17 km långa sträckan som byggs ut till motorväg på riksväg 40. Syftet med utbyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten. När projektet är klart blir väg 40/E4 mötesfri hela vägen mellan Göteborg och Stockholm.

Halfens HTA skenor och Detan dragstångsystem har använts för att fästa barriärelementen mot bergväggen. Barriärelementen ökar säkerheten vid en eventuell krock samt fyller en estetiskt funktion. Då det kommer passera mycket trafik genom tunneln ställs det höga krav på allt material vad det gäller kvalitet och säkerhet. Halfens höga spårbarhet och miljöcertifikat har varit viktiga delar i val av material.

Halfenskenor erbjuder förutom den utmärkta justerbarheten betydande tidsfördelar vid montagearbetet. Resultat blir kortare byggtid och därmed kostnadsbesparingar. Konstruktionslösningen har många användningsområden och utöver tunnelbygget kan den användas vid infästning av fasadpanel, balkonginfästningar och brokonstruktioner.
...
läs mer

Teknisk support

Teknisk support är en viktig servicefunktion för oss på HALFEN. Kontakta oss gärna via telefon, e-post eller ta hjälp av det som finns här på hemsidan.

läs mer

HALFEN dokumentation

Alla broschyrer finns för nedladdning.

läs mer

Programvara / CAD

Konstruktörens högra hand

Ladda ner vår programvara. HALFEN:s programvaror hjälper till med exakta mått, dimensionering och val av rätt produkt.

Programvaruöversikt

HALFEN för iOS och Android

I appen "HALFEN Catalogues" får du tillgång till detaljerad information om produkterna. Efter nedladdning kan du visa informationen offline, d.v.s. utan att vara ansluten till internet.

läs mer

Kontakta

Våra erfarna medarbetare besvarar gärna eventuella frågor.
HALFEN Kontakta
HALFEN Övriga världen

Företaget

Vi erbjuder våra kunder över 20 000 produkter och tillhandahåller tekniska lösningar...

läs mer