HTA - szyny do wbetonowania

  • Szyny do wbetonowania HTA to świetny punkt wyjścia do wykonania prostych w montażu mocowań z dużą możliwością regulacji
  • Możliwość wbudowania w strefie ściskania i rozciągania betonu
  • Możliwość przenoszenia obciążeń mających wpływ na wytrzymałość zmęczeniową dzięki profilom walcowanym na gorąco