TPA HALFEN FRIMEDA - kotwy transportowe

  • 15 klasy nośności 1,25 - 26,0
  • Brak możliwości pomyłki co do klasy nośności ze względu na odpowiednią korelację
  • Kotwa nastawna w celu zapobieżenia złamaniu krawędzi betonu