Body - kotwy do kamienia naturalnego

  • Możliwość trzykierunkowej regulacji
  • Wysięg od 30 do 330 mm, obciążenie do 1300 N w wersji standardowej
  • Możliwość stosowania w spoiwach poziomych i pionowych