HCC - łączniki słupowe

  • Ekonomiczne rozwiązanie
  • Wygodne i szybkie połączenie żelbetowych słupów prefabrykowanych z monolitycznymi fundamentami
  • Nie wymaga podparć montażowych