HALFEN wsporniki i obejmy do rur

Wsporniki i obejmy do rur dla systemów montażowych

  • Nowe oznaczenie od 1 lipca 20014: znak CE zgodnie z normą EN 1090-1 dla szyn walcowanych na gorąco i wsporników oraz standardem Normy Europejskej  EN 1993-1
  • Prosty i szybki montaż
  • Wsporniki rozmiaru 41 są kompatybilne z systemem montażowym HALFEN POWERCLICK

Zastrzeżenie

Prezentowane tutaj programy obliczeniowe oraz materiały techniczne są produktem firmy HALFEN GmbH z siedzibą w Langenfeld w Niemczech i są chronione nieograniczonymi prawami autorskimi. Programy obliczeniowe mogą być instalowane wyłącznie jako kompletne produkty. Dokonywanie zmian w programach lub w ich elementach składowych jest dozwolone tylko po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Zastrzegamy, że aktualny stan techniki nie pozwala całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia błędów obliczeniowych. W związku z tym firma Halfen GmbH nie może gwarantować prawidłowości wszelkich obliczeń wykonanych przy użyciu tych programów. Użytkownik programu powinien sprawdzać prawidłowość uzyskiwanych wyników oraz porównywać je z obowiązującymi przepisami, normami i dopuszczeniami technicznymi.

Całkowita odpowiedzialność za wyniki pomiarów uzyskane przy pomocy oprogramowania spoczywa na jego użytkowniku!