HALFEN twój partner w BIM

Firma HALFEN jest twoim partnerem w BIM (Building Information Modeling), narzędziu pracy, którego celem jest ułatwienie i współdziałanie w wymianie informacji cyfrowej w projektach obiektów budowlanych.

Model BIM to baza danych, gdzie przetwarzane są informacje od Architekta, Konstruktora, Instalatora, Wykonawcy i Dostawcy. Informacja dotyczy kształtu, geometrii i właściwości obiektu budowlanego.  Praca w środowisku 3D ułatwia generowanie sekcji i wizualizacji, np. w skomplikowanym stropie elementy balkonu lub podwieszenie elewacji klinkierowej. Inne korzyści to minimalizacja kosztów związanych z błędami, wyższa jakość budynku oraz współpraca i zrozumienie pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

Dla zakotwienia elewacji (np. elewacja klinkierowa) firma HALFEN używa otwartego formatu BIM (open BIM): universalna metoda współpracy, wymiany informacji i komunikacji oparta na  formacie ICF, który nie wymaga spacjalistycznego oprogramowania, ponieważ:
  • format IFC to najbardziej używany i zaawansowany otwarty format w modelach BIM
  • firma HALFEN nie wyklucza innych firm w użyciu innych rozwiązań BIM
  • coraz więcej Klientów będzie wymagać modelu BIM w otwartym formacie
Dla zakotwienia elementów żelbetowych (np. łączniki balkonowe HIT) firma HALFEN używa otwartego formatu BIM (open BIM).