Zastrzeżenie

Programy obliczeniowe oraz materiały techniczne
Prezentowane tutaj programy obliczeniowe oraz materiały techniczne są produktem firmy Leviat GmbH z siedzibą w Langenfeld w Niemczech i są chronione nieograniczonymi prawami autorskimi. Programy obliczeniowe mogą być instalowane wyłącznie jako kompletne produkty. Dokonywanie zmian w programach lub w ich elementach składowych jest dozwolone tylko po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Zastrzegamy, że aktualny stan techniki nie pozwala całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia błędów obliczeniowych. W związku z tym firma Leviat GmbH nie może gwarantować prawidłowości wszelkich obliczeń wykonanych przy użyciu tych programów. Użytkownik programu powinien sprawdzać prawidłowość uzyskiwanych wyników oraz porównywać je z obowiązującymi przepisami, normami i dopuszczeniami technicznymi.

Całkowita odpowiedzialność za wyniki pomiarów uzyskane przy pomocy oprogramowania spoczywa na jego użytkowniku!

Wtyczka BIM

Niniejsze wtyczki BIM są produktami firmy Leviat B.V., 7623 CS, Holandia. Są one chronione prawem autorskim, wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie zmiany w Pluginach BIM wymagają uprzedniej zgody autora.

Chociaż dołożono wszelkich starań w przygotowaniu BIM Plugins, nie można całkowicie wykluczyć błędów. Leviat B.V. nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za to, że pomiary lub planowanie przeprowadzone za pomocą tych Pluginów BIM są całkowicie wolne od błędów. W szczególności użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia wartości wejściowych, wyników projektowania i grafik oraz sprawdzenia ich pod kątem wiarygodności za pomocą obowiązujących dokumentów (norm i aprobat).

Użytkownik pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za zastosowane wyniki obliczeń.

Aktualizacje lub zmiany niniejszej gwarancji

Możemy od czasu do czasu, według własnego uznania, dokonywać zmian w niniejszej gwarancji, a najbardziej aktualna wersja będzie zawsze umieszczana na stronie internetowej. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej gwarancji pod kątem wszelkich zmian. W przypadku istotnych zmian, powiadomimy o nich za pośrednictwem naszego Oprogramowania lub poczty elektronicznej.

Dalsze korzystanie z Oprogramowania, po powiadomieniu o takich zmianach, stanowi potwierdzenie i zgodę na takie zmiany w niniejszej gwarancji oraz zgodę na związanie się warunkami tych zmian.