Systemy izolacji akustycznej

Izolacja akustyczna odgłosów kroków na klatce schodowej

Szczególnie wyraźną i nieprzyjemną dla ucha formą dźwięku materiałowego jest odgłos kroków. Głównie na klatkach schodowych w domach wielorodzinnych nieodpowiednia ochrona przed odgłosami kroków może stanowić uciążliwe zakłócenie dla mieszkańców. Zastosowanie systemu izolacji akustycznej HALFEN pozwala na akustyczne rozdzielenie masywnej konstrukcji biegów schodowych od otaczających ją elementów. System izolacji akustycznej HALFEN nadaje się zatem doskonale do spełnienia wymogów w zakresie ochrony przed odgłosami kroków.

Więcej informacji

 1. Tłumienie przy spoczniku
 2. Tłumienie przy biegu schodowym
 3. Boczne tłumienie pomiędzy biegiem schodowym a ścianą klatki schodowej
 4. Tłumienie biegu schodów z prefabrykatów najniższej kondygnacji na płycie podłogowej
 5. Tłumienie biegu schodów wylewanych na mokro lub wykonanych z prefabrykatów przy spoczniku wylewanym na mokro

Tłumienie przy spoczniku

Tłumik odgłosów kroków HBB bi-Trapez-Box do montażu w przypadku spoczników wylewanych na mokro lub wykonanych z prefabrykatów

Tłumik HALFEN HBB bi-Trapez-Box jest stosowany do punktowego podpierania płyt spocznikowych. Siły są przenoszone poprzez podkładki elastomerowe wysokiej jakości. Izolacja tłumiąca odgłosy kroków znajduje się pomiędzy spocznikiem a biegiem schodów. Elementy mogą być zaprojektowane do montażu zarówno w komponentach wylewanych na mokro, jak również w spocznikach z prefabrykatów w połączeniu z betonem lub ścianami murowanymi.

Acoustic decoupling of a precast stair element

HTF Impact sound insulation element for installing precast concrete stairs to landing slabs

HALFEN HTF Impact sound insulation elements are suitable for decoupling precast stairs from in-situ or precast concrete landing-slabs. Load transfer is through the elastomer supports. Landing-slabs with floating screed in this case are monolithically connected to the building, the impact sound insulation is installed between the landing-slabs and the flight of stairs.

Tłumienie biegu schodów jako prefabrykat

Tłumik typu HTF do ułożenia biegu schodów z prefabrykatów na konsoli w spocznikach

Tłumiki HALFEN HTF nadają się do ułożenia biegów schodów z prefabrykatów na spocznikach wylewanych na mokro lub wykonanych z prefabrykatów. Obciążenie jest przenoszone przez profilowaną wkładkę elastomerową. Spoczniki z jastrychem pływającym są w tym przypadku monolitycznie połączone z budynkiem, izolacja tłumiąca odgłosy kroków znajduje się pomiędzy spocznikiem a biegiem schodów. 

Tłumik typu HTF-B do ułożenia prefabrykowanego biegu schodów najniższej kondygnacji na płycie podłogowej

Płyta dystansowa HTPL do bocznej izolacji biegu od ściany klatki schodowej

Tłumienie biegu schodów wylewanych na mokro

Tłumik typu HTT do połączenia biegu schodów wylewanego na miejscu lub wykonanego z prefabrykatów ze spocznikiem wylewanym na miejscu

Tłumiki HALFEN HTT nadają się do ułożenia biegów schodów wylewanych na mokro i wykonanych z prefabrykatów w spocznikach wylewanych na mokro przy głównie quasi-statycznych obciążeniach użytkowych. Elementy HTT przenoszą siły ścinające i poziome.

Skrzynka HBB bi-Trapez
 • Wysokiej jakości bi-Trapezlager® dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
 • Elastyczna oferta dzięki skrzynkom dla spoczników o różnej grubości (d = 16/18/20 cm)
 • Bezpieczeństwo planowania dzięki badaniu typu przeprowadzonemu dla wbudowanego elementu nośnego  
 • Doskonałe tłumienie dźwięku dla szerokiego zakresu obciążeń
 • Prosty i szybki montaż przyspiesza realizację robót budowlanych
Tłumik typu HTF
 • Doskonałe tłumienie dźwięku dla szerokiego zakresu obciążeń
 • Dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie dla stosowanych bi-Trapezlager®
 • Możliwość dopasowania do wszystkich szerokości schodów - dostępne elementy o szerokości 100 i 120 cm. Możliwość dowolnego dopasowania szerokości poprzez zastosowanie elementów dystansowych i nośnych
Tłumik typu HTT
 • Bezpieczeństwo planowania dzięki badaniu typu przeprowadzonemu dla wbudowanego elementu nośnego
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki ochronie przeciwpożarowej do klasy ognioodporności R120 (F120)
 • Szerokie możliwości zastosowania - dostępne w trzech grupach nośności
 • Dostępne dla szerokości schodów od 90 do 200 cm
 • Standaryzowane elementy pośrednie stosowane w celu prostego przedłużenia elementów

HTT Impact sound insulation element
 • Type tested reliable planning
 • Maximum safety with fire protection properties up to a fire resistance class of R120 (F120)
 • Versatile for all applications – three different load levels available
 • Available for stair widths of 90 to 200 cm
 • Simple standardized filler elements to increase the width of the elements 

Skrzynka HBB bi-Trapez

•    Spoczniki schodów wylewane na mokro

bi-Trapezlager®

 • Dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie: Z-16.32-45
 • Izolacja akustyczna: Raport nr 2729/1054, Instytut Materiałów Budowlanych, Budownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej w Braunschweigu (IBMB Braunschweig)
 • Redukcja hałasu: maks. 23 dB
 • Klasa materiałów budowlanych B2 wg normy DIN 4102

Ochrona przeciwpożarowa

 • badanie p.poż.:
  Ocena ochrony przeciwpożarowej F90 ekspertyza nr 3799/7357-AR przez Instytut Materiałów Budowlanych, Budownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej w Braunschweigu (IBMB Braunschweig)

Asortyment

 • Skrzynka dla spoczników o różnej grubości d = 16cm, 18cm, 20 cm
 • w tym bi-Trapezlager® zależnie od obciążenia
 • kształtka styropianowa, wkładka tekturowa, cztery specjalne gwoździe

Zbrojenie wspornika Q-Unit HBB

 • Zbrojenie wspornika żelbeton B500
 • Badanie typu wg nr S-WUE 150270, LGA Würzburg
 • Klasa ognioodporności: R90 wg DIN EN 1992-1-2
 • dla spoczników o różnej grubości d = 16cm, 18cm, 20 cm

Tłumik typu HTF

 • Spoczniki schodów wylewane na mokro lub wykonane z prefabrykatów
 • Bieg schodów jako prefabrykat

Akcesoria:

 • uzupełniające elementy nośne lub dystansowe typu HTF do dopasowania szerokości na miejscu

Wkładka:

 • bi-Trapezlager®

Materiał:

 • pianka klasy materiałów budowlanych B2 wg DIN 4102

Asortyment:

 • szerokości 100 cm i 120 cm (szerokość biegu schodów)

Tłumik HTT

 • Spoczniki schodów wylewane na mokro lub wykonane z półfabrykatów
 • Bieg schodów wylewany na mokro lub wykonany z prefabrykatów

Izolacja akustyczna:

 • badanie izolacji akustycznej: redukcja hałasu DL = 12 dB wg
  raportu z badania 2027/7205-1-Re, Instytut Materiałów Budowlanych, Budownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej w Braunschweigu (IBMB Braunschweig)

Ochrona przeciwpożarowa:

 • badanie p.poż.: F90/F120 lub R90/R120 wg opinii GA-2017/128, IBB GmbH

Badanie typu:

 • S-WUE 040519, LGA Würzburg

Materiały:

 • ocynkowana blacha stalowa, wełna mineralna, niezbrojona wkładka elastomerowa dopuszczona do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, żelbeton B500NR

Asortyment:

 • w trzech grupach nośności dla szerokości schodów od 90 do 200 cm i wysokości spoczników od 16 do 25cm
HALFEN Impact Sound Insulation

Katalog Techniczny
HALFEN Impact Sound Insulation

Do pobrania
HALFEN HBB/HTF/HTT- Systemy izolacji akustycznej

Katalog Techniczny
HALFEN HBB/HTF/HTT- Systemy izolacji akustycznej

Do pobrania
Elementy HTF i HBB-SET z izolacją akustyczną

Aprobaty
Elementy HTF i HBB-SET z izolacją akustyczną

Do pobrania
Elementy HTT i HBB-SET z izolacją akustyczną

Aprobaty
Elementy HTT i HBB-SET z izolacją akustyczną

Do pobrania
HALFEN HBB bi-Trapez-Box

Instrukcje montażu
HALFEN HBB bi-Trapez-Box

Do pobrania
HALFEN HTF Impact Sound Insulation Elements

Instrukcje montażu
HALFEN HTF Impact Sound Insulation Elements

Do pobrania
Elementy z izolacją akustyczną

Instrukcje montażu
Elementy z izolacją akustyczną

Do pobrania

Masz pytania techniczne dotyczące produktu? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, dzwoniąc pod numer: +48 61 622 14 12 lub pisząc na adres mailowy: projekty.pl@leviat.com.

Katalog Techniczny
HALFEN Impact Sound Insulation

Więcej informacji na temat produktu, katalogi, cenniki i informacje techniczne można znaleźć tutaj.

informacja o produkcie