Kotwy rusztowaniowe

Kotwy rusztowaniowe HALFEN HGA

Trwałe kotwy rusztowaniowe to najnowocześniejsze rozwiązanie stosowane do wznoszenia rusztowań w związku z budową podwójnych fasad lub ocieplaniem ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (ETICS). Stosując je, można zapobiec powstawaniu szkód i obecnie mają już swoje stałe miejsce w każdym projekcie fasady czy dokumentacji przetargowej.
Stałe kotwy rusztowaniowe należy tak rozmieścić i zamontować, aby zapewnić możliwość zakotwienia i zabezpieczenia rusztowania roboczego bezpośrednio po ich montażu i w późniejszym okresie.

Więcej informacji

Zasadniczo kotwy rusztowaniowe należy dobierać zależnie od rodzaju elewacji - rozróżnia się przy tym następujące rodzaje elewacji:

  • elewacje klinkierowe (HGA-Q; HGA-ZN)
  • elewacje kamienne (HGA-F; GE-VB; GE-HB)
  • elewacje betonowe (HGA-Q; HGA-F)
  • elewacje ocieplane metodą ETICS (HGA-Q)

Pipe coupler scaffolding

Pipe coupler scaffolding

Scaffold element connected to a strap

Scaffold element connected to a strap

W przypadku elewacji klinkierowych:

Kotwy rusztowaniowe HALFEN typu HGA-Q:

  • nadają się do kotwienia rusztowań do elewacji ocieplanych metodą ETICS lub w spoinie poziomej ścian osłonowych murowanych lub betonowych. Zgodnie z dokumentacją techniczną (statyką) rusztowań, Aprobatą Techniczną rusztowań bądź normą DIN EN 12811 lub DIN 4426 dla potrzeb kotwienia można przenieść siły działające prostopadle do podłoża kotwiącego oraz siły działające poziomo równolegle do podłoża kotwiącego. 

Kotwy rusztowaniowe HALFEN typu HGA-ZN:

  • są przeznaczone do kotwienia rusztowań roboczych w warstwie nośnej ściany osłonowej z cegły. Zgodnie z dokumentacją techniczną (statyką) rusztowań, Aprobatą Techniczną rusztowań bądź normą DIN EN 12811 lub DIN 4426 dla potrzeb kotwienia można przenieść tylko siły działające prostopadle do podłoża kotwiącego i przekierować bezpiecznie do nośnej warstwy wewnętrznej. 

W przypadku elewacji kamiennych: 

Kotwy rusztowaniowe HALFEN typu HGA-F :

  • są przeznaczone do kotwienia rusztowań w spoinie poziomej ściany osłonowej z kamienia lub betonu. Zgodnie z dokumentacją techniczną (statyką) rusztowań, Aprobatą Techniczną rusztowań bądź normą DIN EN 12811 lub DIN 4426 dla potrzeb kotwienia można przenieść siły działające prostopadle do podłoża kotwiącego oraz siły działające równolegle do podłoża kotwiącego (F II).

Kotwy rusztowaniowe HALFEN typu GE-VB:

  • są przeznaczone do kotwienia rusztowań w spoinie pionowej ściany osłonowej z kamienia. Zgodnie z dokumentacją techniczną (statyką) rusztowań, Aprobatą Techniczną rusztowań bądź normą DIN EN 12811 lub DIN 4426 dla potrzeb kotwienia można przenieść siły działające prostopadle do podłoża kotwiącego oraz siły działające poziomo równolegle do podłoża kotwiącego.

Kotwy rusztowaniowe HALFEN typu GE-HB:

  • są przeznaczone do kotwienia rusztowań w spoinie poziomej ściany osłonowej z kamienia. Zgodnie z dokumentacją techniczną (statyką) rusztowań, Aprobatą Techniczną rusztowań bądź normą DIN EN 12811 lub DIN 4426 dla potrzeb kotwienia można przenieść siły działające prostopadle do podłoża kotwiącego oraz siły działające poziomo równolegle do podłoża kotwiącego. 

HGA-F

HGA-F

HGA-F Scaffold anchor

HGA-F Scaffold anchor

GE-HB

GE-HB

GE-HB Scaffold anchor

GE-HB Scaffold anchor

W przypadku elewacji betonowych:

Z myślą o spełnieniu wciąż rosnących wymagań dotyczących izolacji cieplnej kotwy rusztowaniowe HALFEN typu HGA-Q i HGA-F można zamontować z termiczną warstwą rozdzielającą w budynku. Ta warstwa termoizolacji zmniejsza wpływ mostka termicznego powstałego wskutek zastosowania kotwy rusztowaniowej i minimalizuje dodatkowe transmisyjne straty ciepła w budynku.

Kotwa rusztowaniowa jest dostarczana ze śrubą oczkową i zatyczką ochronną. Mocuje się ją przy pomocy zatwierdzonych Aprobatą Techniczną kotew do dużych obciążeń HALFEN w podłożu kotwiącym. Jeśli jednocześnie występują także siły poziome działające równolegle do podłoża kotwiącego, muszą one zostać przeniesione przez zewnętrzne ściany nośne. Jeśli nie ma takiej możliwości, stosuje się kotwę rusztowaniową HGA-Q, którą zaprojektowano z myślą o obciążeniach działających prostopadle do podłoża kotwiącego oraz poziomych działających równolegle do podłoża kotwiącego.

Kotwy rusztowaniowe HALFEN typu HGA-F są przeznaczone do kotwienia rusztowań w spoinie poziomej ścian osłonowych kamiennych lub betonowych. Zgodnie z dokumentacją techniczną (statyką) rusztowań, Aprobatą Techniczną rusztowań bądź normą DIN EN 12811 lub DIN 4426 dla potrzeb kotwienia można przenieść siły działające prostopadle do podłoża kotwiącego oraz siły równoległe do podłoża kotwiącego.

Katalog Techniczny

Do pobrania

Masz pytania techniczne dotyczące produktu? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, dzwoniąc pod numer: +48 61 622 14 12 lub pisząc na adres mailowy: projekty.pl@leviat.com.

Katalog Techniczny

Więcej informacji na temat produktu, katalogi, cenniki i informacje techniczne można znaleźć tutaj.

informacja o produkcie