Köpvillkor

Priser
Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss mot tryckfel och eventuella prisförändringar på grund av ändrade inköpskostnader, valutakurser eller andra kostnader utanför vår kontroll.

Legerings- och råvaru-/valutatillägg
Beställningsdagens aktuella legerings- och råvaru-/valutatillägg gäller.

Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum om inget annat har avtalats. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 20 %.

Leveransvillkor och emballage
Fritt vårt lager i Varberg. Emballage ingår, men kostnader för pallar och pallkragar tillkommer.
HALFEN är anslutet till REPA-registret.

Leveranstid
För lagerförda varor normalt 1-2 arbetsdagar. Övriga varor enligt överenskommelse.

Returer
Returrätt gäller då produkten returneras i oskadat originalemballage. Lagervaror krediteras med 80 % av ordervärdet, övriga varor enligt överenskommelse. Krävs ompackning sker ett avdrag med 20 % på fakturerat värde.

Reklamationer
Transportskador skall anmälas till transportören av godset. Synliga skador skall noteras på fraktsedeln vid mottagandet. 
Övriga reklamationer görs till HALFEN.

HALFEN omfattas av en väl utbyggd produktansvarsförsäkring.

Beställning                                                     Teknisk rådgivning

Telefon 031-98 58 50                                       Telefon 031-98 58 60
Telefax 031-98 58 01                                       Telefax 031-98 58 01
E-post order@halfen.se                                     E-post teknik@halfen.se

Vi reserverar oss mot tryckfel och tekniska förändringar, samt eventuella prisförändringar på grund av ändrade inköpskostnader, valutakurser eller andra kostnader utanför vår kontroll.