Konsolankare

HALFEN konsolankare: Uppfyller kraven på säkerhet och som krävs vid montage av tegelfasader.

Tegelfasader är hållbara konstruktioner som är estetiskt attraktiva med minimala underhållskostnader. Halfen konsolankare HK4 erbjuder en mängd olika lösningar för tegelfasader.
 
 
 
Produkter