INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR WEBBPLATS Leviat AB 

Integritetsmeddelande (2021)
Välkommen till webbplatsen som tillhör Leviat AB. Leviat AB tar skyddet av individers integritet på allvar och vårt integritetsmeddelande nedan innehåller information om vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder informationen. Integritetsmeddelandet kan uppdateras, så kom tillbaka ibland och kontrollera om det har ändrats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till villkoren i detta integritetsmeddelande och vår användning av cookies enligt beskrivningen nedan. Använd inte webbplatsen om du inte samtycker till villkoren.

Insamling av information

Beroende på hur du använder vår webbplats kan vi samla in och lagra olika typer av information. Vi samlar in personlig information via webbplatsen, till exempel ditt namn och din e-postadress, när du skickar den till oss i samband med vissa produkter och tjänster. Vi samlar också in information om din webbläsare, inbegripet datorns IP-adress, var du
befinner dig, webbläsartyp, operativsystem och vilka webbplatser du besöker. Om du besöker vår webbplats från en mobiltelefon eller annan enhet kan vi samla in en unik enhetsidentifierare som finns i enheten. Den informationen gör det möjligt för oss att visa eller formatera relevant information och relevanta tjänster för enheten.

Besökare på webbplatsen
Om du surfar på vår webbplats kan vi samla in anonym information om var du är samt hur du navigerar på och använder vår webbplats. Vi använder denna information till att förbättra webbplatsens funktioner och användarvänlighet samt för att spåra trafiken på webbplatsen.

”Kontakta oss”

Om du besöker avsnittet ”Kontakta oss” på webbplatsen och anger nödvändig information i avsnittet ”Hur kan vi hjälpa dig?” använder vi din information till att hantera dina frågor och svara dig. Vi kan lagra information som du anger för framtida referens för att kontinuerligt
bedöma hur väl vi tillhandahåller vår tjänst till dig och andra. Om du skriver till, ringer eller e-postar oss använder vi dina uppgifter för att svara till dig, och vi behåller ett register över din korrespondens med oss.

Delning av information
Vi kan dela din information med andra Leviat-enheter för att  tillhandahålla information och tjänster som du begär av oss och för att förbättra våra tjänster. Vi delar inte din information med tredje parter utan ditt samtycke, utom om detta krävs enligt lag eller av en statlig myndighet.

Säkerhet
Vi är fast beslutna att hålla din information säker och vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust av eller obehörig tillgång till din information.

Förfrågningar som rör dina personuppgifter
Du kan när som helst kontakta oss för att ta reda på vilken information vi har om dig eller begära en kopia av den. Du måste meddela oss om du vill att vi ska radera dina personuppgifter. Om du anser att vår information är felaktig eller oriktig korrigerar vi den gärna.

Om du vill begära något av ovanstående eller om du har frågor som rör vår användning av dina personuppgifter ska du kontakta christina.pettersson@leviat.com.

Cookiemeddelande

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten mängd data som genereras av en webbplats och sparas av din webbläsare. Dess syfte är att komma ihåg information om dig, på ett liknande sätt som en inställningsfil som skapas av programvara. Cookies har en
rad olika funktioner. Vissa cookies är nödvändiga för att leverera vår webbplats och våra tjänster till dig. Cookies kan vara ”beständiga” och bli kvar på din enhet efter att du har lämnat webbplatsen, eller också kan de sparas för en ”session” och raderas när du stänger webbläsaren. Du kan hantera dina cookieinställningar i webbläsarens inställningar, men
observera att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte är tillgängliga eller kanske inte fungerar så effektivt om du gör det.

Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs. textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådana cookies genom er användning av webbplatsen (inklusive din anonymiserade IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan till webbplatsens innehavare samt tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte koppla samman din IP-adress med andra uppgifter som Google innehar. Du kan neka till användningen av cookies genom att göra vissa inställningar i din webbläsare, men vänligen observera att om du gör detta kan du inte använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google får behandla uppgifter om dig på det sätt och i de syften som beskrivs ovan. För att ge användarna mer alternativ om hur deras uppgifter samlas in av Google Analytics har Google utvecklat webbläsartillägget Opt-out. Om du installerar detta tillägg skickas ingen information till Google Analytics.

Leviat AB identifierar inte besökare personligen och använder inte cookies för att kontakta dig. Halfen AB är fast beslutna att alltid respektera din integritet.

Tveka inte att kontakta oss enligt ovan om du har frågor eller funderingar om hur vi använder dina personuppgifter.


Status 01.12.2021
Friskrivning från ansvar
Efter noggrann kontroll av innehållet, utesluter vi allt ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av länkade sidor är ensam ansvarig för innehållet