Dragstångssystem

HALFEN Dragstångssystem: kundanpassad lösningar för stabilisering av bärande konstruktioner samt upphängning av balkongplattor.

Arkitektoniska visioner blir verklighet med HALFEN:s flexibla dragstångsystem, som erbjuder omfattande designmöjligheter och snabb installation.
Produkter