27.11.2017 - Missa inte vår nya tunnelkatalog

Tunnlar är komplexa och utmanande infrastrukturprojekt. Byggs de rätt har de en lång livslängd. Därför är kvalitet och säkerhet oerhört viktigt vid val av infästning i tunnlar.

Vår nya tunnelkatalog ger en översikt över Halfens stora utbud av produkter som uppfyller dessa standarder och används över hela världen för infästning i tunnelkonstruktioner. Inspireras av vägtunnlar och järnvägstunnlar med Halfens applikationer från Europa, USA och Kina.

Den första delen av katalogen ger en generell översikt och enkel orientering av Halfens produkter. Därefter följer en sammanställning av teknisk information av respektive produkt.

Om du har frågor eller behöver råd och konsultation om ett projekt, kontakta vår tekniska support teknik@halfen.se.

25.10.2017 - Halfen levererar till världsledande forskningsanläggning

Vår armeringsskarv HBS-05 levereras till European Spallation Source (ESS) i Lund. En tvärvetenskaplig forskningsanläggning som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Skanska har fått i uppdrag att uppföra byggnaden och  infrastruktur till forskningsanläggningen.
Anläggningen är byggd för att klara av jordbävningar, vilket har ställt höga krav på produkterna och dess dokumentation. Krav som Halfens armeringsskarv HBS-05 Seismic uppfyller då produkten har högsta duktilitet. Det innebär att den kan utsättas för extrema belastningar och rörelse utan att sprickbildning uppstår. HBS-05 uppfyller internationella klassningsnormer. Produkten har genomgått många tester och har ett stort omfång av certifikat och testrapporter som bevisar:
 • Högt utmattningsmotstånd i brobyggnadsarbeten
 • Cykliskt växlande belastningar vid svåra jordskalv eller andra naturfenomen.
 • Slagbelastningar i kärnkraftverk
Är du nyfiken på att se hur ESS byggs upp? Följ löpande uppdateringar av byggnationen här >

04.09.2017 - Halfen Isolerade balkonginfästningar: Var på den säkra sidan

Strukturellt brandskydd är en komplicerad fråga som inte bör försummas. Tolkning av reglerna och deras korrekta tillämpning kräver omfattande fackkunskap.

En okomplicerad och framför allt en pålitlig lösning är tillgänglig för Halfens
balkonginfästning HIT. Stenulls material klass A1 används i alla HALFEN isolerade HIT-HP och HIT-SP anslutningselement för energieffektivitet och även för brandskydd. Därmed uppfyller HIT-elementen högsta brandbeständighet REI 120 klassificering som standard.

Läs mer om fördelarna i den nya HIT-flyern.

30.08.2017 - Stabilisering eller upphängning

Oavsett vad, kan vårt dragstångssystem göra jobbet. DETAN möjliggör anpassade lösningar för stabilisering av bärande konstruktioner och upphängning av balkonger eller skärmtak. En smart, snygg och flexibel lösning som går snabbt att installera.

Dragstångssystem DETAN
 • Europeiskt typgodkännande (ETA) för systemet DETAN-S460 och
  DETAN-E
 • CE-märkta
 • Med de estetiskt utformade detaljerna passar de lika bra inomhus som utomhus.

26.06.2017 - Avancerad infill i Eskilstuna

Halfens värmeisolerande balkonginfästning HIT-HP har använts för att fästa in balkonger och loftgångar i det spännande flerbostadshuset Vulkanen 8. Balkongerna och loftgångarna är alla unika och placerade på olika nivåer vilket skapar liv i byggnaden. Ett komplext projekt med speciella geometrier och många olika lösningar med vår balkonginfästning HIT.

29.05.2017 - Tillskott på Teknisk support

Vårt team på teknisk support har fått tillskott av en ny kalkylingenjör som ska hjälpa till med projektering, kalkylering och dimensionering. Många av våra kunder uppskattar att de har stöd av oss genom hela processen, det blir en extra service som vi erbjuder som leverantör av tekniska lösningar.

Vårt senaste tillskott heter Michael, utbildad byggingenjör med inriktning Byggkonstruktion och projektering. Han kommer senast från Svevia där han jobbade som arbetsledare. Han ser fram emot att få lära sig mer om konstruktion för fastigheter och djupdyka i komplexa bostadsanläggningar för att hitta de bästa lösningarna.

På fritiden är han helst ute i naturen. Han gillar havet. Både segling och fiske. Om han är på land föredrar han friluftsliv, klättring och hiking.

Har du någon dold talang?
Snabblärd och bra på att laga mat

Senast läst?

Halfens produktkatalog

Senast sett?

Lejonkungen

Senaste resa?
Spanien

28.04.2017 - Tydlighet och samordning är avgörande för skräddarsydda lösningar

Cecilia, vår kalkylingenjör har precis avslutat en lyckad projektering av balkonginfästningar HIT för bostadsområdet Bredablick i Alingsås. Ett spännande men komplext projekt. Balkonglösningarna är skräddarsydda och anpassade för varje hus och dess behov.

Bredablick är ett bostadsområde i skogsmiljö med utsikt över sjön Mjörn. Tre hus på fyra våningar vardera med totalt 33 bostadsrätter och två hyresrätter. Lägenheterna är utrustade med generösa hörnbalkonger. En av utmaningarna var storleken och utformningen av balkongerna. Trettioen stora balkonger med komplexa geometrier där balkongerna i flera fall går runt huskroppen. “Vi har använt olika typer av HIT-moduler för att ta hänsyn till olika geometrier och förutsättningar, samt för att modulerna inte skall krocka med varandra”, berättar Cecilia.

Projekteringen påbörjades utifrån A-handlingar men fick revideras och justeras när det kom in K-handlingar. “Det har varit flera turer i projektet med saker som dykt upp och vi har behövt tänka om” berättar Cecilia. “En förutsättning tidigt i projektet var att få in ritningar med fogindelning och exakt placering av alla pelare” fortsätter hon. "Eftersom det initialt inte fanns några fogar gav vi förslag på var dessa kunde placeras. Fogarna minskar risken för sprickor, och dess placering påverkar våra infästningar och våra beräkningar. Genom att kunna vara med och styra placering av fogar kan vi även se till att lösningen blir mest ekonomiskt fördelaktig."

Leverantör, entreprenör och konstruktör i nära samarbete
Det har varit ett tätt samarbete mellan alla parter. “Jag har haft mycket kontakt med både entreprenören Rydlers Bygg och konstruktören R & H Byggteknik som alltid har fått en sista check innan beställningarna har lagts” berättar Cecilia.

Joel på Rydlers Bygg som är arbetsledare för projektet berättar att det var nytt för dem att platsgjuta balkonger. “Det var vår konstruktör som tipsade om Halfens balkonginfästning HIT och det har varit väldigt smidigt att Halfen har varit med i projekteringen hela vägen. Vi har haft en dialog med dem under hela projekteringen” berättar Joel.

Halfen har även upprättat en leveransplan. Rydlers Bygg hade önskemål om att få en våning levererad per gång och Cecilia på Halfen har specificerat upp alla komponenter för varje beställning och haft koll på vad som ska levereras var och när. Just nu har de första balkongerna gjutits och inflyttning är beräknad Q1 2018.

Tydlighet och kompetens
I ett sådant här projekt är det mycket att tänka på och det är här vår kompetens på Halfen Teknik blir viktig. En annan sak som är avgörande för ett lyckat projekt är tydlighet och samordning, det är ömsesidigt för alla parter. Allt ifrån tydliga ritningar till tydlig och samordnad kommunikation är betydande för att minimera risken att något blir fel.

När de första balkongerna skulle gjutas uppstod vissa frågetecken kring formsättningen. Att informera mer om detta är något vi tar med oss från detta projekt. Hade vi haft tillgång till uppdaterade detaljer hade ytterligare ett formsättningsproblem minimerats, vilket betonar hur viktigt det är att ha en tydlig samordning mellan de olika parterna.

Cecilias tips för ett lyckats samarbete
 • Tydliga konstruktiva förutsättningar för projektet
 • Tydliga ritningar
 • Tydlig kommunikation
 • Samordning Arbetsplats-Konstruktör-Halfen
 • Förtroende
 • Öppenhet

03.04.2017 - HEK kopplar samman väggar i kvarteret Kalvsvik

I bostadsprojektet Kalvsvik i Jordbro söder om Stockholm används vår elementkoppling HEK 16 för att koppla samman både väggar och prefabricerade bjälklag. En svetsfri lösning som sparar både tid och pengar.

Den möjliggör dessutom montage vid dåligt väder, vilket är en stor fördel den här tiden på året. Det krävs inte heller någon svetsare utan vem som helst kan koppla samman elementen.

Kvarteret Kalvsvik består av 229 nya hyreslägenheter. NCC är entreprenör för projektet och Sollebrunns Betongelement har levererat väggar och prefabricerade bjälklag.

Bostäderna byggs i punkthus om sex till åtta våningar med lägenheter som består av ettor till treor. Samtliga lägenheter har öppen planlösning och balkong eller uteplats. Kvarteret beräknas stå helt klar i januari 2019.

03.04.2017 - Spara tid med vår svetsfria elementkoppling HEK

Svetsfri elementkoppling HEK är en innovativ och mångsidig lösning för snabb och enkel anslutning av prefabricerade betongelement. Fem års erfarenhet av HEK 16 har hjälpt oss att utveckla en bättre och mer kostnadseffektiv produkt.

Om väggarna foggjuts håller HEK samman väggarna under gjutningen och tar upp tvärlasterna, men den kan även användas utan foggjutning. Ingjutna DEMU ankarhylsor T-FIXX®, bultankare eller stavankare överför drag- och tvärlast till det prefabricerade elementet. Möjlighet finns att ersätta T-FIXX® med ytterligare en HEK-koppling för att uppnå ökad justerbarhet. Jämfört med tidigare generation är kostnaden för detta oförändrad.

Kopplingens största fördel är det snabba och effektiva montaget av prefabricerade element. Den tar last omgående, vilket innebär kortare montagetid.
 • Snabbare montage, spar arbetstid
 • Svetsfritt montage. Inga svetsplaner krävs
 • Möjliggör montage vid dåligt väder
 • Kan minska antalet använda väggstämp
 • Färre håltagningar i bjälklag minskar risken för skadad golvvärme
 • Möjliggör i vissa fall montage av balkonger utan stämp
 • En produkt för alla applikationer
 • Lagningsbruket har bättre vidhäftning än på svetsplåtar

20.02.2017 - HALFEN HIT Insulated connection and HALFEN Cast-in channels receive an Environmental Product Declaration (EPD)

An EPD® (Environmental Product Declaration) provides transparent and comparable ecological data which helps to evaluate the sustainability of a building. Already during the planning phase the data provided here is of great significance for architects and planners. The data provided also helps to ensure the high demands on the environmental performance of the building are met.

EPDs form the data basis for an environmental building assessment in accordance with DIN EN 15978. The declarations are internationally coordinated; they are based on international standards (ISO 14025; ISO 14040ff) – as well as on European DIN EN 15804.

The EPD for the HALFEN HIT-HP MVX-0805-20-100 balcony connection and HALFEN Cast-in channels HTA-CE and HZA was presented by the Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) during the BAU 2017 Trade fair.

13.02.2017 - Halfen PSA - Ingjutningshylsa för personlig fallskyddsutrustning

Ingjutningshylsan T-FIXX med märkning är en typgodkänd infästning för ingjutning i betong. Systemet är testat enligt EN 795:2012.

Förankringspunkten för anslutning till ingjutet ankare ingår inte i Halfens sortiment utan tillhandahålls av tredje part. Kontakta oss för mera information.

Fördelar
 • Godkänd enligt EN 795:2012
 • Tydlig märkning för ökad säkerhet
 • Ingen risk att koppla sig till felaktig förankringspunkt 

02.02.2017 - Ny kalkylingenjör till Teknisk support

Nu stärker vi upp vårt team på teknisk support ytterligare med en ny kalkylingenjör. Vi välkomnar Rozza Nadjat till oss på Halfen. Rozza har läst till byggingenjör på Chalmers Tekniska Högskola.

Rozza kommer jobba som kalkylingenjör och vara en del av teamet på Teknisk support. Hon kommer att hjälpa kunder med projektering och dimensionering. Hon berättar att hon alltid har gillat att hitta lösningar och tycker att det ska bli spännande att få hjälpa Halfens kunder med nya lösningar för sina projekt.

Gillar att göra på fritiden?
Träna på gym och umgås med sina vänner.

Senast sett?
Game of Thrones

Senaste resa?
Malaysia och Singapore

01.02.2017 - Tilldeldning av miljövarudeklaration för Halfen-produkter på BAU 2017 I München

På BAU 2017 blev HALFEN tilldelad två EPD®-certifieringar  (Environmental Product Declaration) av Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) för Halfens ankarskena HTA-CE och Halfens balkonginfästning HIT. Miljövarudeklaration inom  EPD®-systemet innebär en total transparens när det gäller produkternas miljöpåverkan. EPD® är ett globalt program för miljödeklarationer enligt standarderna ISO 14025 och EN 15804.

23.01.2017 - Video: HALFEN HIT- Värmeisolerade anslutningar för fribärande byggnadsdelar och balkonger

Välkommen till vårt HIT-visningshus: luta dig tillbaka och njut av rundturen. I denna virtuella byggnad kan du se många exempel på hur vår balkonginfästning HIT kan användas.

HIT säkerställer inte bara optimal värmeisolering, den uppfyller också högsta
brandskyddskrav som standard och kan användas i många olika installationssituationer.

Du kan hitta våra produkter som (Tekla-) byggnadskomponenter i BIM-biblioteket och som CAD-ritningar under HALFEN PARTcommunity. HIT dimensioneringsprogram finns också tillgängliga för att säkerställa effektiv planering.

Vi hjälper dig gärna med att ta fram lösningar som är speciellt utvecklade och anpassade för ditt byggprojekt. Kontakta oss på teknik@halfen.se eller 031-98 58 00.

16.01.2017 - HALFEN sets new standards with the HTA-CE Plus!

The classic anchor channel is now ready for a leap in its evolution: Thanks to outstanding engineering improvements and multiple optimized details  a new, more efficient HALFEN channel is now available.

The innovative hot-rolled HALFEN HTA-CE plus channels provide you the following benefits:
 • Due to the new, higher load range more applications can be covered with the new HTA-CE 40/22P and HTA-CE 50/30P channels. This reduces the risk of channel and bolt confusion on your construction site and in your precast plant.
 • When selecting the new HTA-CE 40/22P for higher loads, the HS 40/22 bolt is used. In comparison to previous solutions using the HTA-CE 50/30 you also reduce costs and the number of different bolts that are required on construction site.
 • With the new plus channels you can now select smaller profiles for the same loads requirements. The HALFEN channel with a height of only 23 mm (HTA-CE 40/22P) and 30mm (HTA-CE 50/30P) is almost always installed completely in the required concrete cover. This allows more efficiency to your reinforcement planning.
 • For more ambitious constructions the curved HTA-CE-CS, HALFEN channel pairs, corner elements and customized elements are available as options. HALFEN bolts and the complete portfolio are available in the current B17.1-E technical catalogue.
The new HTA-CE 40/22P and HTA-CE 50/30P channel profiles are approved with ETA-16/0453 for use in Europe and are CE marked. They can be easily and efficiently calculated using the HALFEN HTA software. After selecting a HALFEN channel and a suitable bolt the calculation results can be easily copied in a list and saved in a file. Click here to download the current HTA software.

You also find our HALFEN channels as (Tekla-) building element components in BIM libraries and as CAD drawings in the HALFEN PARTcommunity.

29.11.2016 - Effektiv förbindelse mellan byggdelar

Vår förtagningslådan HBT sparar tid och ger en mycket stark konstruktion vid
sammankoppling av betongkomponenter. Den användas vid gjutning av väggar med anslutande konstruktioner som t.ex. trappor, valv och ramper.

Fördelar med HBT
 • Formstabilitet under betonggjutningen
 • Stabil stålprofil och stållock
 • Minskade formhöjder
 • Perfekt för prefabricerad betongindustri
 • Undviker stor olycksrisk med utstickande armeringsjärn
 • Godkända lastkapaciteter enligt EC2
 • Armeringsjärnen levereras i dimensionerna 8 mm, 10 mm och 12 mm
Nu finns en ny teknisk katalog med förenklade kapacitetstabeller för vår
förtagningslådan HBT att ladda ner.

03.11.2016 - Sandwichankare SPA möjliggör extra lågt U-värde

Genom en specialanpassade lösning med Sandwichankare SPA har Strängbetong enkelt och effektivt kunnat gjuta väggar med extra hög isolertjocklek. Väggarna har en minimum tjocklek på 520 mm för att uppnå ett högt isolervärde.

Vid tjocka väggar är sandwhichankare SPA den bästa lösningen då den tillåter större rörelser mellan inner- och ytterskivan. Systemet garanterar sammankopplingen på ett sätt som traditionella sätt inte kan och minimerar risken för sprickor genom att den tillåter ytterskivans naturliga rörelser.

Väggarna ska användas som ytterväggar till projektet Haga Nova, kv 2 som består av 280 lägenheter som byggs i det nya området Hagastaden i Stockholm.

SPA fördelar
 • Typprovat och välbeprövat system
 • Ekonomisk lösning även vid mycket stora isolertjocklekar
 • Ger mycket små köldbryggor
 • Enkelt och snabbt att montera
 • Ingen kapning av befintlig armering vid installation av ankare
 • Allt material är rostfritt
 • Enkelt att anpassa även till komplicerade geometriska förhållande
 • Spridda förankringspunkter som eliminerar spänningstoppar i den tunna fasadskivan
 • Ingen fastlåsning mellan skivorna
 • Ger spänningsfri rörelse vid temperaturrörelser

30.06.2016 - Lär känna oss på Order och Inköp

AnnaLena, Kari och Linda på order tar emot era beställningar och kan hjälpa er med information om frakter, leveranstider eller svara på frågor om våra produkter. De fungerar också som stöd till våra säljare, gör offerten med mera. Helen och Maria på inköp jobbar med inköp på både en strategisk och operationell nivå och ansvarar för inköp av material av olika leverantörer i Europa.

Lär känna oss på Order och Inköp - klicka här