HMS - Tegelförankringsskena

  • Murverksanslutningssystem är ett rationellt och beprövat infästningssystem för anslutning av murverk, utfackningar, mellanväggar, inklädnader