HBJ Betojuster

  • Hjälpmedel vid montage av betongelement
  • Enkel höjdjustering med skruvar
  • Minimerar kostsam krantid vid montage