Armeringsskarv HBS-05

  • Optimala lösningar för alla kopplingar i byggdelar av armerad betong
  • Genom det stora sortimentet av HBS-05 kan nästan alla armeringar framställas
  • Högsta duktilitet - HBS-05-Seismic uppfyller kraven på cykliskt växlande belastningar vid påverkan från jordbävningar eller liknande naturfenomen